Forskning og viden

Målgruppen for FGU - barriere og behov

EVA fokuserer i denne undersøgelse på de unges oplevelser af, hvilke barrierer der forhindrer eller besværliggør, at de påbegynder eller gennemfører en ungdomsuddannelse.

De unges barrierer kobler sig til tre forskellige områder af de unges liv. Disse områder er: skole og uddannelse, familie og livssituation og systemet omkring de unge.

 

I undersøgelsen fremhæver EVA følgende fire grupper af barrierer for de unges uddannelsesforløb og uddannelsesvalg:

- Den unges behov overses: disse barrierer beskriver, hvordan en gruppe af de unge oplever, at de professionelle omkring dem ikke lytter, og at de oplever at mangle tid til at kunne navigere i systemet.

- Manglende støtte i overgange: disse barrierer beskriver, hvordan en række unge oplever at mangle støtte i overgangen fra et forberedende tilbud til en ungdomsuddannelse samt mellem behandlingssystem og uddannelsessystem.

- Strukturelle barrierer: disse barrierer beskriver, hvordan en gruppe unge oplever, at strukturelle faktorer som eksempelvis manglende praktikplads og besparelser på arbejdspladsen bliver en barriere for deres gennemførelse af en ungdomsuddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

- Praktiske udfordringer i hverdagen: disse barrierer beskriver, hvordan en gruppe unge oplever, at konkrete, praktiske udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen, det kan for eksempel være økonomi eller geografiske afstande, bliver en barriere for, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hele undersøgelsen

Find 'De unge i målgruppen for de forberedende tilbud' på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.