Den kommunale ungeindsats

Alle kommuner skal have en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Dette arbejde indebærer bl.a. udarbejdelse af uddannelsesplaner, vejledning af de unge samt målgruppevurdering til bl.a. FGU.

Her kan du finde lov om kommunal indsats for unge under 25 år  Du kan også finde materialer om centrale elementer i den kommunale ungeindsats, herunder målgruppevurdering, uddannelsesplan og vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. Du kan også finde generel information om FGU.

Her finder du forskellig viden

Siden er opdateret 25. maj 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.