Den kommunale ungeindsats

Alle kommuner skal have en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Dette arbejde indebærer bl.a. udarbejdelse af uddannelsesplaner, vejledning af de unge samt målgruppevurdering til bl.a. FGU.

Her kan du finde lov om kommunal indsats for unge under 25 år  Du kan også finde materialer om centrale elementer i den kommunale ungeindsats, herunder målgruppevurdering, uddannelsesplan og vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. Du kan også finde generel information om FGU.

Her finder du forskellig viden