Den kommunale ungeindsats

Som del af FGU-reformen skal kommunerne koordinere en samlet kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Den kommunale ungeindsats har ansvaret for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Dette arbejde indebærer bl.a. målgruppevurdering, udarbejdelse af uddannelsesplaner samt vejledning af de unge.

Her kan du finde vejledningsloven og finde materialer om centrale elementer i den kommunale ungeindsats, herunder målgruppevurdering, uddannelsesplan og vejledning af ikke-uddannelsesparate unge. Du kan også finde generel information om FGU.

Her finder du forskellig viden

Fotograf: Katrine Catalan
Viden Om overgange
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan

Siden er opdateret 04. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.