Forløb

Sikker internethandel

Formålet med dette forløb er at give elever konkret erfaring med, hvordan sikker internethandel bedst håndteres.

Internethandlen vokser år for år. Det har de kriminelle også fundet ud af. Som samfundsborger bliver det vigtigere og vigtigere at kunne købe og sælge varer og ydelser på nettet.  

Eleverne skal i forløbet beskæftige sig med at:

  • Spotte falske hjemmesider og fupbutikker

  • Spotte fuptilbud

  • Gennemføre sikker betaling og vælger sikreste betalingsform

  • Håndtere: Hvad gør jeg, hvis jeg alligevel er blevet snydt?

Forløbet er særligt relevant i følgende fag:

Teknologiforståelse, PASE, Identitet og medborgerskab samt Samfundsfag

Formål:

Den forventede undervisningstid er to gange 45 minutter, og kan udvides til at dække to x to - 45 minutter.
 

Phishing er en af de mest almindelige former for cybercrime. Det er derfor vigtigt at vide, hvad det er, hvilken teknik de internetkriminelle bruger, og hvordan vi forsvarer os imod det.

Materialet taler ind i forskellige faglige kompetenceområder. Afhængig af dine valg kan forløbet støtte eleverne i at:

Teknologiforståelse:

Handle med dømmekraft i situationer, der handler om it-sikkerhed eller om etiske aspekter ifm. anvendelsen af digitale teknologier og data. Eksemeplvis ved: 1) At behandle problemstillinger fra praksis ud fra et it-fagligt perspektiv. 2) Sammenfatte resultaterne heraf. 3) Forholde sig til digitale teknologiers konsekvenser for individ, fællesskab og samfund. 

PASE:

Forstå betydningen af grundlæggende kompetencer som kommunikation og samarbejde, og udvikle personlige og sociale kompetencer. Dette kan ske gennem arbejdet med personlig økonomi, demokrati på arbejdspladsen samt digital adfærd, etik og faldgruber.

Identitet og medborgerskab:

Forholde sig til egen rolle som aktiv medborger og kæde dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder. Fx. ved at behandle emner 

og problemstillinger fra forskellige perspektiver og inkluderede fagområder samt arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen.

Samfundsfag:

Have viden om og forståelse for det moderne, globaliserede samfunds dynamik og kompleksitet samt relationen mellem individ og samfund. Herigennem kvalificere sig til at deltage aktivt og ansvarligt i et demokratisk samfund. Dette kan være gennem arbejdet med konkrete problemstillinger fra hverdagen og gennem anvendelse af it.

 

Tilrettelæggelse - forløb:

Du kan med fordel se nærmere på:

Har du yderligere interesse i baggrundsstof om emnet se nærmere på:

Disse sites kan også indgå i undervisningen, når eleverne skal lære om sikker internethandel. Siderne kan læses af og videoer kan vises for eleverne.

Overvej, om der er etiske og moralske forhold, som er vigtige at være opmærksom på inden undervisningen?

Planlægning

Inden forløbet skal du sikre dig, at alle eleverne har deres mobiltelefoner med og helst også en PC eller en tablet. Det er vigtigt med internetadgang.

Forløbets opbygning

Forløbet er opbygget som et samlet forløb, hvor aktiviteterne i de enkelte faser danner afsæt for aktiviteterne i de efterfølgende. Nogle faser eller aktiviteter kan komprimeres eller udelades, hvis blot man er opmærksom på, at det medfører ændringer eller justeringer i de efterfølgende fasers aktiviteter.

Fase 1: Elevernes egne erfaringer

Undersøg i plenum, hvilke dårlige erfaringer deltagerne har med internethandel. Da alle formodentlig har erfaringer og alle gerne vil til orde, kan det være en god idé, at eleverne/kursisterne først to og to taler sammen. Herefter samler du op i plenum. Hvis eleverne ingen dårlige erfaringer har, kan det være en gode idé, at du som lærer kan give et par eksempler.

Fase 2: “Usikker e-handel” undersøges i grupper 

Tre til fire elever i hver gruppe vil ofte være passende.

Bed hver gruppe om at spotte og finde eksempler på e-handel-sites, mails og sms’er, hvor de ser efter:

  1. Falske hjemmesider

  2. Fuptilbud “der er for gode til, at de kan være sande” 

  3. Usikre betalingssider uden “lås” og “https” i adresselinjen

  4. Hjemmesider uden e-mærket

Fase 3: Eleverne deler deres erfaringer og “spottefund”

Eleverne kan eksempelvis gå sammen to og to fra forskellige grupper og dele deres fund med hinanden. 

Fase 4: Usikker og sikker betaling på nettet

Nu har eleverne fået erfaring med, hvad de skal spotte for at finde de gode hjemmesider at handle på. 

Da der også kan være en fælde i selve betalingen, skal de nu arbejde med det. Af etiske årsager vil det være en dårlig idé at lade eleverne gennemføre en hel betaling. De kan prøve at bestille et produkt på en hjemmeside og finde betalingsmetode dog uden helt at fuldføre betalingen. 

Eleverne arbejder nu igen sammen om at finde hjemmesider med forskellige betalingsformer. Det kan være kortbetaling, overførsler, mobilepay, paypal, kryptovaluta osv.

Opgaven til eleverne er nu at lave en liste over forskellige betalingsmetoder vekslende fra sikker til usikker. Lad eleverne give eksempler på mere eller mindre sikre betalingsmetoder. De kan med fordel se på de sites, som du måske selv har brugt i din forberedelse.

Brug din kritiske sans når du handler på nettet:

Fase 5: Hvis din handel på nettet er gået galt: Hvad mine rettigheder?

Da mere og mere handel foregår via nettet, kan det ikke helt undgås, at der sker fejl, eller at vi bliver snydt. Og hvad kan man så gøre?

Som elevaktiverende opgave kan læreren spørge til, hvad eleverne selv ville gøre og bede dem give eksempler, hvis de kan.

Det kan være en læreropgave at samle op på eksemplerne. Eleverne kan også selv afklare deres rettigheder ved at gå ind på forbrug.dk om råd og rettigheder ved e-handel.

Endelig kan læreren vise videoen om Sikkerhedsbrud. Hvis en handel er gået galt og elevernes oplever et egentligt sikkerhedsbrud på beskyttelse af data.

Se videoen her:

© KP, Københavns Professionshøjskole

Video om sikkerhedsbrud.

Evaluering:

Som evaluering kan du samle op på forløbet i plenum og bede eleverne om at score, hvor usikker deres tidligere e-handelsadfærd har været på en skala fra 1 til 10, hvor 1  er det mest usikre og 10 er det mest sikre. 

Dernæst kan du spørge til, hvad eleverne vil gøre lidt mere ud af næste gang de handler på nettet. Du kan også spørge til, hvad de er blevet klogere på, og hvad der har overrasket dem mest.

Kreditering:

Jørgen Theibel Østergaard, lektor. Københavns Professionshøjskole, Institut for Didaktik og digitalisering - 2019

Infoboks - om materialer der indgår i forløbet:

Dansk Industri Vejledning til virksomheder om phishing

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen på forbrug.dk om rettigheder snyd og bedrageri samt phishing på nettet

Nets 3 videoer - undgå at blive offer for phishing

Videoen “Sikkerhedsbrud” er produceret for STIL af Københavns Professionshøjskole ved konsulent Jonas Hall-Nørregaard og konsulent Zoe Zachariassen.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.