Prøver og eksamen

FGU - fag - Prøver og eksamen

Prøveformen og evaluering i forbindelse med faget fastlægges i læreplanen til faget.

Her kommer snarest muligt information om prøver og evaluering i forhold til faget.

Prøvevejledningen til faget forventes offentliggjort i maj 2019.

Siden er opdateret 11. juni 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.