Didaktiske principper

FGU - didaktiske principper - tekst alle fag

15 didaktiske principper skal kendetegne undervisningen i fag og faglige temaer og de øvrige aktiviteter på FGU. Principperne trækker på elementer fra handlingsorienteret, praksisorienteret, erhvervspædagogisk og læreteoretisk didaktik.

Siden er opdateret 01. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.