Forskning og viden

Rapport om elevers udbytte og de foreløbige effekter samt status på implementering af FGU

Den tredje og sidste rapport i Børne- og Undervisningsministeriets følgeforskningsprogram til Forberedende Grunduddannelse (FGU) handler om elevers udbytte, foreløbig effekt og status på implementering af FGU.

Tredje delrapport i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet for den forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU hjælper unge videre i uddannelse og job

Rapporten peger på, at den forberedende grunduddannelser (FGU) er godt på vej til at indfri de overordnede mål om at få unge, der ikke kan starte direkte på erhvervsskolen eller gymnasiet, videre i uddannelse og job. Størstedelen – 71 procent – af de unge, der har fuldført deres FGU-forløb, er begyndt på en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse fire måneder efter. Et år efter fuldført FGU gælder det for 64 procent af eleverne.

De gode resultater aftager altså lidt efter et år. Her er særligt flere af de tidligere FGU-elever faldet fra deres ungdomsuddannelse. Omvendt stiger andelen af de tidligere FGU-elever i beskæftigelse i samme periode. Det ser derfor mest positivt ud for FGU-elevernes overgang til beskæftigelse.

Rapporten viser også, at egu-sporet, som er et af de tre hovedspor på FGU og netop er rettet mod arbejdsmarkedet, udmærker sig ved i højere grad at få eleverne videre i beskæftigelse.

Overordnet viser rapporten, at de elever, der ikke har fuldført FGU i mindre grad kommer videre i beskæftigelse eller ungdomsuddannelse sammenlignet med elever, der har fuldført.

Positiv udvikling i implementeringen af de 15 didaktiske principper og samarbejdet mellem KUI og FGU

Der har siden 2021 har været en positiv udvikling i implementeringen af de 15 didaktiske principper for FGU, viser rapporten. Principperne er udviklet med henblik på at understøtte elevernes læring samt personlige og sociale udvikling. Rapporten viser, at elevernes sandsynlighed for at være i uddannelse efter endt FGU-forløb er større, jo længere deres FGU-skole er med implementeringen af de didaktiske principper.

Yderligere viser rapporten, at samarbejdet mellem KUI og FGU overordnet vurderes positivt af både FGU-ledere og KUI-ansvarlige. På en række punkter er samarbejdet også blevet styrket, siden FGU blev oprettet. Det gælder blandt andet i forhold til forståelsen af målgruppevurdering, arbejdet med uddannelsesplaner og forlængelse af FGU-forløb, at der er sket en positiv udvikling i samarbejdet.

Om rapporten og evaluerings- og følgeforskningsprogrammet

Rapporten bygger på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og medarbejdere på FGU og FGU-ansvarlige hos KUI samt interviews med FGU-ledere, -medarbejdere og -elever fra fem FGU-institutioner og repræsentanter fra hhv. aftagerinstitutioner og -virksomheder. 

Evaluerings- og følgeforskningsprogrammet til FGU er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut i perioden 2020-2023.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.