Forskning og viden

Hjælp eleven på vej

Unge har brug for hjælp til et realistisk mål og til, hvordan det uddannelsestilbud de er i gang med, fører dem videre mod deres mål om job eller uddannelse. De har brug for en samlet plan for deres uddannelse.

Med en forløbsplan kan du hjælpe de unge med at skabe mening og sammenhæng i deres uddannelse, og den kan få dem til at reflektere over, hvad de lærer i de forberedende tilbud.

Mange af de mere sårbare unge har også brug for at blive fulgt tæt i overgangene. Det kunne ske ved, at en velkendt person er med de første dage på et nyt tilbud for at hjælpe dem til rette, eller at den unge får hjælp til at bygge bro til det næste trin, eksempelvis ved brobygningsforløb. Undersøgelser af uddannelsesforberedende tilbud der viser gode resultater, med at støtte de unge i videre uddannelse og job, har typisk et stort fokus på vejledning af de unge som en del af det forberedende forløb. Vejledning kan ske både i og uden for undervisningen, men det er afgørende, at de fagprofessionelle – lærere, ledere og vejledere - tæt på disse unge har de rette kompetencer til løbende at tale med de unge om, hvad der skal ske efter det forberedende forløb. Relationen til eleven er vigtig.

Hent inspiration i EVAs udgivelse til, hvordan du som lærer eller vejleder kan hjælpe med at guide eleven, lægge og justere planer for den unge, sætter realistiske mål og støtte den unge i troen på, at det kan lykkes.

EVAs udgivelse med indhold, værktøjer og metoder til inspiration

Find indholdet på eva.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.