Læreplan og undervisningsvejledning

Her finder du læreplan og undervisningsvejledning til faget engelsk.

FGU - læreplaner og undervisningsvejledninger - fag

På FGU er de almene fag reguleret af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes uddannelsestid, fagenes formål, faglige mål og faglige indhold, tilrettelæggelse samt evalueringsformer.

Til hver læreplan er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber læreplanens indhold og giver eksempler på undervisningsforløb til faget.

Siden er opdateret 20. maj 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.