Artikel

Tre eksempler på praksisbaserede fjernundervisningsforløb i samfundsfag, PASE og naturfag

Se film og powerpoint fra Danmarks Læringsfestival online 2021. Her præsenterede lærere fra hhv. FGU Midt- og Østsjælland og FGU Trekanten deres praksisbaserede fjernundervisningsforløb i hhv. samfundsfag, PASE og naturfag.

Forløbet i samfundsfag har særlig fokus på elevens læring om ”socialisering”, bl.a. gennem at læreren som led i fjernundervisningen understøtter eleven i at gennemføre et kvalitativt interview med en pædagog fra en børnehave. PASE-forløbet handler om, at fjernundervisningselever samarbejder med hinanden og lokale virksomheder om at indrettet et lokale. Mens naturfagsforløbet har fokus på bl.a. elevens læring om planters generelle opbygning og vækstbetingelser ved at eleven som led i forløbet skal anlægge en grøntsagshave.

Forløbene fører alle til udvikling af en lærervejledning om forløbet og en såkaldt praksispakke, som er en pakke fjernundervisningseleven får tilsendt med konkrete fysiske remedier til deres arbejde.

Se film og powerpoint

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Se slides fra oplæg fra FGU Midt- og Østsjælland (pdf) & FGU Trekanten (pdf).

Kreditering

Præsentationerne er fra Danmarks Læringsfestival online 2021.  Anders Bøhm fra FGU Midt- og Østsjælland fortæller om forløbet i samfundsfag. Anne Marie Kjærsgaard Petersen og Birgitte Tremlett fra FGU Trekanten fortæller om PASE-forløbet, mens Søren Andersen holder oplægget om forløbet i naturfag.

Alle tre forløb har fået tilskud fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitets pulje 2020 til praksisbaserede fjernundervisningsforløb.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.