Redskab

Film om prøveformerne på FGU

På FGU er der tre forskellige prøveformer; portfolioprøve, praktisk prøve på én arbejdsdag og praktisk prøve over flere arbejdsdage. Her kan du se en række introducerende film.

For nogle fag og faglige temaer er der kun én mulig prøveform og for andre er der flere mulige prøveformer. I filmene kan du blive klogere på de tre prøveformer og på hvordan en prøve kan se ud på FGU.

Læreplaner og fagbilag for fagene og de faglige temaer på FGU beskriver hvilke(n) prøveform(er), der er mulige for det enkelte fag. For nogle fag/faglige temaer er der kun én mulig prøveform og for andre er alle tre prøveformer mulige. FGU-institutionen skal ud fra mulighederne beslutte hvilken prøveform, der skal gælde på institutionen for hvert fag og faglige tema. For egu-elever gælder, at FGU-institutionen kan beslutte, at eleven skal afslutte sit faglige tema på FGU-niveau 3 med en praktisk prøve over flere arbejdsdage, selvom fagbilaget ikke lægger op til denne prøveform.

Se læreplaner og fagbilag på FGU under de enkelte fagsider

FGU - eksamen - portfolieprøven

Portfolioprøve

I denne film kan du blive klogere på portfolioprøven, og du kan også se et eksempel på, hvordan en portfolioprøve kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - portfolio - eksempel (december 2019)

FGU - eksamen - Praktisk prøve over én dag

I denne film kan du blive klogere på den praktiske prøve på én dag, og du kan se et eksempel på, hvordan den praktiske prøve på én dag kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - en dag - eksempel (december 2019)

FGU - eksamen - Praktisk prøve over flere dage

Praktisk prøve over flere dage

I denne film kan du blive klogere på den praktiske prøve over flere dage, og du kan se et eksempel på, hvordan den praktiske prøve over flere dage kan se ud på FGU.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FGU - prøve - over flere dage - eksempel (december 2019)
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.