Forløb

Elever åbner restaurant for en aften

Alle elever på FGU Nordvests skole i Jammerbugt deltog i et praksisbaseret undervisningsforløb om at omdanne et teorilokale til en lille restaurant - og at afholde et middagsarrangement.

 

Alle almene fag og værksteder var en del af forløbet. Forløbet er udviklet og gennemført af FGU Nordvest.

 

Ønsket om en restaurant

FGU Nordvest fik ideen til netop dette forløb, fordi lærerne konstaterede, at skolens mad og ernæringshold ikke havde et lige så fint vedkommende værksted som skolens andre hold. Holdet havde et industrikøkken og et noget uinspirerede teorilokale. Det besluttede FGU Nordvest sig for at ændre på ved at lave et forløb, hvor de bl.a. skulle lave teorilokalet til en restaurant og afslutte med et middagsarrangement i det nye restaurantlokale.
Undervejs måtte forløbet justeres på grund af corona-restriktioner, og er derfor beskrevet både som det var tiltænkt, og hvordan det endte med at blive afviklet.

 

Fakta
Det praksisbaserede undervisningsforløb er tværfagligt og retter sig særligt mod de almene fag:
  • dansk, matematik, engelsk og identitet og medborgerskab i agu
  • dansk, dansk som andetsprog og matematik i pgu

 

Følgende fag er uddybet, og kan findes som bilag:

  • Identitet og medborgerskab
  • Dansk

Alle værksteder og fag har dog været med i forløbet, som inddrager hele FGU-skolen, og herunder ikke mindst mad og ernæring.

 

5 ugers forløb:

  • 4 uger til undervisning, 100 lektioner af en times varighed.
  • 1 uge til omlagt undervisning, 25 lektioner af en times varighed.

Forløbet var planlagt til at blive afsluttet med to restaurantaftener i den sidste uge.

Planlægning og overvejelser

Forud for forløbet mødes skolens lærere til fælles brainstorm. Her bestemmes tema for forløbet samt forløbets overskrift. Herefter byder fagene og de forskellige fagtemaer ind med de første tanker om, hvordan de vil arbejde inden for temaet. Dette skrives på tavlen, som er placeret tydeligt midt i FGU Nordvests store fælles kantine.

Herefter arbejdes der videre i teams, som for agu har det set således ud:

  1. Hele AGU-teamet 
  2. Fagteams
  3. Individuel udarbejdelse af konkretiseringsark og opgaveformuleringsark til helhedsorienteret forløb (se bilag).

Forud for forløbet lavede eleverne en brainstorm sammen med deres faglærer og disse forslag blev så taget med i lærerteamet. Herefter blev der bestilt skabe, målt op til gardiner etc., således at alt var klart og leveret ved projektets opstart.

Desuden skulle alle elever levere et fælles samt et individuelt produkt, der skulle vedlægges som en del af deres arbejdsportfolio.

 

Gennemførelse af forløb

De første uger gik med at skabe et nyt teorilokale til mad og ernæringsholdet. Lokalet blev indrettet, så det hurtigt kan omdannes fra teorilokale med tavle, borde og papirer til en fungerende restaurant med bordplaner, vinglas og alt, hvad det indebærer. Lokalet giver derfor nu mange muligheder i forhold til at imødekomme flere af elevernes uddannelsesønsker end blot, hvad de møder i køkkenet på daglig basis.

 

Afsluttende middag i restauranten

Det var planen, at forløbet skulle afsluttes med to restaurantaftener, hvor eleverne kunne invitere gæster, fra fx deres familier, til spisning. De elever, som skulle have besøg på dag 1, skulle fungere som hjælpere og tjenere dagen efter, og omvendt for de andre elever.  På denne måde ville der være hænder nok til det store antal af gæster, og alle elever ville være til stede begge dage.

Den nye restaurant ville dog blive for lille til at kunne fungere som spisested på restaurantaftenerne, men ville i stedet fungere som ”showroom”, hvor hvert hold kunne fremvise deres bidrag/produkt til dette forløb. Det er FGU Nordvests indtryk, at eleverne meget gerne vil vise deres skole og arbejde frem for deres nærmeste.

Desværre satte Coronarestriktionerne i vinteren 2021/22 en ærgerlig stopper for FGU Nordvests planer om at invitere gæster. 

I stedet afholdt FGU Nordvest en enkelt restaurantaften med alle lærere og elever. Restauranten blev omdannet til et showroom, hvor alle værksteder fik plads og mulighed for at fremvise deres produkter. Her var der smagsprøver, og agu havde brugt mange timer på at pynte lokalet smukt op med vinterpynt og masser af levende lys (på batteri) samt smukke billeder som omhandler identitet, som eleverne har produceret som led i undervisningen i identitet og medborgerskab (se nedestående). Holdene fik derefter alle mulighed for at kigge ind i lokalet og lytte interesseret til de andre og smage på de opstillede smagsprøver.

I kantinen blev der serveret en lækker buffet, vist corona-pressemøde på storskærm. og alle eleverne havde en dejlig aften. FGU Nordvest vurderer, at aftenen var anderledes, men dejlig alligevel.

Billede af elever taget i forbindelse med undervisningsforløbet
Billede af elever taget i forbindelse med undervisningsforløbet
© Pernille Borup Mortensen, FGU Nordvest

Særligt fokus i de almene fag

Dansk

Eleverne  arbejdede med reality-genren og havde fokus på madprogrammer, som ”Den Store Bagedyst” og “Til middag hos...”. Agu-elevernes mange nationaliteter blev anvendt som en styrke i projektet, hvor eleverne lavede deres egen udgave af “Til middag hos...”, hvor de var værter og serverede deres egne nationalretter.

Agu-eleverne øvede sig på værtskab og de roller de skulle have, når FGU’s restaurant inviterede gæster den 8. og 9.december 2021. Som det fremgår af ovenstående, havde agu-eleverne desuden produceret flotte materialer og pynt til lokalet.

 

Matematik

Det faglige fokus var tal og algebra, hvor eleverne arbejdede med budget for indkøb til aktiviteten “Til middag hos...” og ud fra dette arbejdede de med, hvordan man som restaurantsejer ville prissætte en ret. Eleverne arbejdede med procent i forholde til fortjeneste og moms.

 

Engelsk

I engelsk fokuserede eleverne på “food and health” i forhold til den generelle og kulturelle sundhed i USA og England, samt elevernes egen sundhed. Eleverne arbejdede også med den dobbelte madpyramide, der består af den klassiske madpyramide og den nye madpyramide, som ser på mad ud fra et bæredygtigt perspektiv. Eleverne udarbejdede desuden madplaner ud fra forskellige kriterier.

 

Identitet og Medborgerskab

I identitet og medborgerskab var det faglige fokus identitet og identitetsdannelse samt samarbejde og fællesskab. Eleverne arbejdede med udformning af restauranten sammen med to pgu-hold. Eleverne skulle forholde sig til deres eget hjemland og egne traditioner.

 

FGU Nordvest har følgende overvejelser efter forløbet

I dette forløb skulle agu-eleverne forholde sig til eget hjemland, hvilket for nogen var svært og forbundet med minder om en hård periode af deres liv. Men ved at fokusere på deres arv – det de skal fortælle om og videreformidle, så blomstrede eleverne. De var stolte af at fortælle om og vise deres hjemland frem. Selv hvis holdet havde bestået udelukkende af etniske danskere, så havde denne øvelse været god. Danmark er også fuld af små dialekter og lokale finurligheder.

Det, vi på FGU Nordvest altid erfarer i denne type af helhedsorienteret forløb, er, at tiden aldrig slår til. Vi kan altid bruge mange flere timer end dem, som oprindeligt er blevet afsat. Der er en god læring for os lærere, at vi skal huske at være meget konkrete i vores undervisningssituationer.

FGU Nordvests erfaring er, at et sådant forløb, hvor man skal stå med et færdigt produkt til en helt fast deadline, kræver mere forberedelse. Derudover kan det hurtigt løbe af sig ift. budget og store visioner. Derfor var det vigtigt for lærergruppen, at der var styr på, hvad der helt præcist skulle laves, indkøbes og produceres på forhånd. Endvidere var elevinddragelse meget vigtigt, da det er dem, der skal bruge flest timer sammen i det lokale. Det var vigtigt for alle, at lokalet både kunne blive til en restaurant og et fungerende undervisningslokale.

Det viser sig gang på gang, at agu-holdet meget gerne vil være en del af det praktiske arbejde på FGU, hvorfor vi også har indset, at de skal og bør inddrages endnu mere. Vores mål er helt klart, at vi når det angivne krav om 1/3 praktisk – og gerne lidt mere – uden det går ud over den faglighed som de har brug for, for at kunne gå op til prøve.

 

Kreditering

Undervisningsforløbet er udarbejdet af FGU Nordvest med midler fra Børne- og Undervisningsministeriets Pulje til udvikling af praksisbaseret FGU-undervisning på agu. Hvis man har spørgsmål til forløbet kan man kontakte skoleleder Lene Viborg Hedver lvh@fgunordvest.dk eller lærer og vejleder Pernille Borup Mortensen, pbm@fgunordvest.dk - 2022.

Bilag

Redskab til at udarbejde et helhedsorienteret forløb (opgaveformulering) – udfyldt for hele forløbet

Faglige mål dansk.

Faglige mål DSA.

Faglige mål engelsk.

Faglige mål identitet og medborgerskab.

Faglige mål matematik.

Dansk – portfolioopgaver.

 Identitet og medborgerskab – beskrivelse af forløbet.

Aktiviteter i uge 5.

Didaktiske principper, der er særlig fokus på i forløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.