Artikel

Vejledning til de 15 didaktiske principper for FGU

De 15 didaktiske principper, der skal kendetegne dagligdagen på FGU er præsenteret og eksemplificeret i en vejledning. 

Vejledningen giver inspiration, viden og konkrete forslag til udvikling af motiverende og varieret undervisning på FGU på baggrund af de 15 principper.

Vejledningen indeholder tre kapitler, som giver overblik over de 15 didaktiske principper. For hvert princip er der en kort beskrivelse af princippet i FGU-sammenhæng, hvad eleverne kan få ud af undervisningen, der trækker på princippet, og hvordan lærere kan arbejde med princippet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.