Didaktiske principper

Didaktiske principper kendetegner al undervisning på FGU.

FGU - didaktiske principper - tekst alle fag

Undervisningen i FGU kendetegnes af 15 didaktiske principper.

De didaktiske principper er retningsgivende for undervisningens tilrettelæggelse, og handler overordnet set om praksisbaseret læring og helhedsorienteret undervisning, struktur og progression i undervisning og inkluderende læringsmiljøer for alle.

Nedenfor kan du finde beskrivelser af og vejledninger til de 15 didaktiske principper. 

Siden er opdateret 16. juni 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.