Fagbilag og undervisningsvejledning

Her finder man fagbilag og undervisningsvejledning til det faglige tema.

FGU - fagbilag og undervisningsvejledninger - temaer

På FGU er de faglige temaer på produktionsgrunduddannelsen (pgu) og erhvervsgrunduddannelsen (egu) reguleret i fagbilag. Fagbilagene beskriver de faglige temaers formål, faglige mål og faglige indhold, tilrettelæggelse samt evalueringsformer.

Til hvert fagbilag er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber fagbilagets indhold og giver eksempler på undervisningsforløb til det faglige tema.

Siden er opdateret 13. juni 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.