Arrangementer

Temadag om inkluderende læringsmiljø - 23. og 30. november 2022

Hvordan kan ledelse og fagprofessionelle på FGU være med til at forebygge og overskride modstand og modkultur blandt elever? 

Om arrangementet          

Et inkluderende læringsmiljø betyder, at alle elever oplever sig selv som værdifulde deltagere i sociale og faglige fællesskaber. Det er en særlig stor opgave på FGU, som stiller høje krav til fagpersonale og ledelse.

Derfor indbyder FGU-læringskonsulenterne til en temadag med skole- og uddannelseskonsulent Laila Colding Lagermann, der bl.a. har arbejdet med inklusions- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen.

Temadagen skal bidrage til
  • En fælles forståelse af det inkluderende læringsmiljø på FGU 
  • En teoretisk og praksisorienteret indsigt i, hvordan FGU-institutionerne bedst muligt inkluderer de unge på kanten
  • At FGU-institutionerne mødes på tværs og udveksler erfaringer

Sammen med Laila vil I få inspiration til, hvordan I som FGU-institutioner kan arbejde ud fra forskellige vinkler, der muliggør glædesfyldte læringsfællesskaber til gavn for de unge, de fagprofessionelle og ledelsen.

Lailas bidrag vil bestå af korte oplæg efterfulgt af gruppedrøftelser, så I bliver involveret gennem hele dagen.
Derudover vil Sarah Macdonald Arnskov, afdelingschef i FGU Midt- og Østsjælland dele erfaringer fra et projekt, hvor ledelse og fagpersonale har afprøvet en metode til at inkludere marginaliserede unge i det sociale og faglige fællesskab.

 

Målgruppe

Arrangementet henvender sig til fagprofessionelle og ledere i FGU.

 

Tid og sted

Aarhus d. 23. november, DGI Huset Værkmestergade 17, 8000 Århus C

København d. 30. november, Scandic Sluseholmen Molestien 11, 2450 København SV

 

Pris

Gratis

 

Tilmelding 

Tilmeld dig til d. 23.11.22 i Aarhus via conferencemanager.dk her

Tilmeld dig til d. 30.11.22 i København via conferencemanager.dk her

Tilmeldingsfristen er d. 1.11.22.

 

Om arrangørerne

Denne temadag er den sidste i en række af i alt tre temadage, hvor Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) sætter fokus på det inkluderende læringsmiljø på FGU. Temadagen henvender sig både til ledelse og fagpersonale med interesse for det inkluderende læringsmiljø, og det er ikke et krav at have deltaget på de foregående temadage. Tag gerne en kollega med.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.