Inspirationsmateriale til undervisning på merkantil eux

Her finder du en række inspirationsmaterialer til undervisning på merkantil eux - til undervisningen i fagene Dansk A, Informatik B, Engelsk B, Virksomhedsøkonomi B og Samfundsfag C/B

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet inspirationsmaterialer til de obligatoriske gymnasiale fag dansk A, engelsk B og informatik B i de merkantile eux-forløb. 

Intentionen med eux er, at synergien mellem den gymnasiale undervisning og elevernes konkrete erhvervsuddannelser realiseres.

I merkantile eux-forløb består synergien i at tone den gymnasiale undervisning i erhvervsrettet retning, så eleverne bliver understøttet i at opnå de erhvervsfaglige kompetencer, som de skal bruge, når de fortsætter i lære i en virksomhed efter det studiekompetencegivende forløb.

Inspirationsmaterialet er tiltænkt både den daglige undervisning i de gymnasiale fag i eux-forløb og som en faglig styrkelse i forbindelse med erhvervsområdet (EO)/erhvervsområdeprojektet (EOP). 

Hent inspirationsmaterialerne her

Dansk A - Inspirationsmateriale til undervisning på merkantil eux

Engelsk B - Inspirationsmateriale til undervisning på merkantil eux

Informatik B - Inspirationsmateriale til undervisning på merkantil eux

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.