Forskning og viden

Elevernes oplevelse af de tekniske eux-forløb

EVA har undersøgt hvad der karakteriserer elever på erhvervsuddannelser med eux sammenlignet med elever på de ordinære erhvervsuddannelser på de samme uddannelser.

Undersøgelsen belyser også, hvilke bevæggrunde eux-eleverne har for at vælge en erhvervsuddannelse med eux, og hvordan eleverne oplever eux-forløbene.

Hent undersøgelsen her hos EVA.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.