Forskning og viden

De merkantile eux-uddannelser

Her kan du læse om EVAs undersøgelser af de merkantile eux-uddannelser.

Få blandt andet mere viden om elevernes refleksioner i forbindelse med overgangen til hovedforløbet samt praktikvirksomhedernes adfærd i forbindelse med elevers overgang fra det studiekompetencegivende forløb til hovedforløbet på de merkantile eux-forløb.  

Hent rappoterne her hos EVA.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.