Artikel

Gode råd til virtuel undervisning

Her er en række overordnede råd til, hvordan du som underviser kan forberede og gennemføre virtuel undervisning.

Miniguide til virtuel undervisning

Virtuel undervisning kan defineres som undervisning, hvor elever og lærer ikke er fysisk tilstede i samme lokale. Virtuel undervisning kræver således en anden tilgang – en anden stilladsering, forberedelse og mediebrug end fysisk klasserumsundervisning. Der skelnes mellem virtuel undervisning, der er tidsmæssigt asynkron (læreren og eleverne er til stede på forskellige tidspunkter og typisk på skift) og synkron (læreren og eleverne er til stede online på samme tid).

Du kan sandsynligvis med fordel vælge at kombinere de to undervisningstilgange, der hver især understøtter for eksempel selvstændigt arbejde og dialog meget forskelligt. Dette er noget, du bør drøfte og aftale overordnede lokale retningslinjer for med dine kolleger og ledelse. 

 

Asynkron virtuel undervisning

Den asynkrone undervisning vil typisk kunne understøttes af erhvervsskolens learning management system (LMS) som Moodle, Google G Suite for Education eller Microsoft Office 365 samt andre digitale læringsressourcer, der er gratis tilgængelige, eller som erhvervsskolen betaler for.

I skolens LMS kan du som lærer udgive detaljerede ugeplaner og undervisningsforløb til eleverne, så det er klart for dem, hvilke materialer de skal arbejde med, og hvilke opgaver de skal løse med hvilke værktøjer. Det kan både være analogt materiale i form af for eksempel taskebøger, som eleverne har med hjemme og/eller digitalt materiale i form af for eksempel en video, websider eller digitale læremidler. Opgaverne skal typisk være velegnede til at blive løst med digitale værktøjer, så deling er let og feedback, justeringer m.m. kan blive en del af praksis.

Det er også muligt, at den asynkrone undervisning mere har en vejledende karakter i forhold til et praktisk eller teoretisk emne, hvor du primært hjælper eleverne med selv at udarbejde søgestrategier, selektere og vurdere relevant materiale, selv formulere opgaver og/eller selv udvælge og inddrage digitale værktøjer til for eksempel at producere digitalt eller organisere og visualisere data.

 

Tips til asynkron undervisning

  1. Udarbejd en tydelig rammesætning, der hjælper eleverne til at få klarhed over, hvilke opgaver, de skal løse og hvordan.
  2. Sørg for at give en grundig introduktion til opgaven. Dette kan gøres via en skærmoptagelse.
  3. Følg så vidt muligt med i elevernes aktivitet, og tag kontakt til elever, der har svært ved at komme i gang eller går i stå.
  4. Sørg for at forventningsafstemme i forhold til omfang og hyppighed af feedback. Både elev-lærer og elev-elev.
  5. Hvis der overvejende arbejdes asynkront, kan du tilbyde et tidsrum, hvor det er muligt at chatte med eller ringe til dig.

 

Synkron undervisning i et virtuelt klasseværelse

Den synkrone digitale undervisning giver mulighed for at etablere et virtuelt klasserum, hvor deltagelse selvsagt er på andre præmisser end i det fysiske. Online tilstedeværelse kan også være præget af nærvær, hvis du og eleverne arbejder bevidst med disse præmisser. 

Der findes flere forskellige programmer, der understøtter virtuelle møder og gør det muligt for dig som lærer at mødes med dine elever og afvikle undervisningen digitalt. Programmerne har forskellige muligheder for at lave mindre grupper, chatte osv. Eksempler på programmer er Microsoft Office 365/Teams (inkl. Skype), Googles G Suite for Education/hangout, Adobe Connect m.fl.

 

Tips til synkron undervisning i det virtuelle klasseværelse

  1. Bed eleverne om at afbryde (mute) deres mikrofoner, når de ikke byder ind i undervisningen.
  2. Del din egen skærm med for eksempel dine Power Points eller anden skriftlig og visuel præsentation.
  3. Varier gerne med opgaver, hvor eleverne skal være aktivt deltagende, eksempelvis quizzer eller opsamlende opgaver undervejs.
  4. Faciliter dialog og elevpræsentationer, og skab mulighed for virtuelt gruppearbejde.
  5. Lav en kort opsummerende video til slut om emnet, der kan sendes til dem, der eventuelt ikke har kunnet deltage. Dette kan laves af en elev. Desuden kan det udnyttes i forhold til repetition og refleksion, at flere programmer muliggør optagelse af hele videomøder. 

 

Få flere gode råd til virtuel undervisning

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.