Casematerialer

Caseeksamen tilrettelægges på grundlag af en case om en virksomhed eller en branche, som er relevant for elevens erhvervsuddannelse. Her finder du materiale og forslag til emner til caseeksamen til virksomhedsøkonomi.

Caseeksamen er en særlig tilrettelæggelsesform for prøver i grundfag. Caseeksamen gennemføres på baggrund af caseorienteret undervisning, hvor der arbejdes med problemstillinger eller områder fra konkrete virksomheder eller brancher.

Materialet stammer fra den merkantile caseeksamen 2015-2018, da ministeriet stillede centralt udarbejdet materiale til rådighed.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.