Redskab

Undervisningsmateriale til forebyggelse af seksuelle overgreb

Sex & Samfund har udarbejdet undervisningsmateriale for Det Kriminalpræventive Råd til forebyggelse af seksuelle overgreb. Du kan anvende materialet på tværs af fag og temaer - både på FGU og EUD.

 

EUD: Erhversfaget samfund og sundhed, samfundsfag

 

FGU: Trivsel, samfundsfag, identitet og medborgerskab

Mange unge kan komme i tvivl om egne og andres signaler og grænser, og de kan have svært ved at tale med andre om sex, flirt, scoringer og især de oplevelser, som er grænseoverskridende.

Derfor har Sex & Samfund og Det Kriminalpræventive Råd udarbejdet et undervisningsmateriale med formålet om at udvikle unges kommunikative kompetencer, så de kan navigere i deres seksuelle relationer med andre unge.

Materialerne er med til at øge unges opmærksomhed på seksuelle grænser, samtykke og grænseoverskridelser og kan downloades på dkr.dk
© Sex & Samfund og Det Kriminalpræventive Råd 2024

 

Materialets indhold

Forløbet er opdelt i tre tematiske kapitler:

  •  “Flirten”
  • “Scoringen”
  • “Efterspillet”

Undervisningsforløbet er udviklet som ét samlet forløb, hvor man arbejder med hvert kapitel i minimum halvanden time. Det anbefales dog, at der arbejdes med det i længere tid.

Underviseren kan også vælge øvelser fra alle tre kapitler og anvende øvelserne separat.

 

Find materialet

Du kan hente materialet samt lærervejledning her på dkr.dk.
 

 

Kreditering

Sex & Samfund og Det Kriminalpræventive Råd, 2024.

Undervisningsmaterialet inddrager derudover podcastserien ”Grænseland – samtaler med mænd om sex”, som er udviklet af Dagbladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival.

Materialet er afprøvet og udviklet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der har været med til at sætte ord på de temaer, udtryk og spørgsmål, der er vigtige at arbejde med.

En baggrundsgruppe af eksperter fra både de juridiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske fagområder har bidraget til at kvalificere undervisningsmaterialet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.