Lovgivning

VVS-energiuddannelsen

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for VVS-energi.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
EVU er sekretariat for de faglige udvalg for henholdsvis elektrikeruddannelsen og vvs-energiuddannelsen. 

 

Oplæring

evu.dk

Materiale om praktik til virksomheder og skoler. Her finder du bl.a. praktikvejledninger, uddannelsesaftaler, ansøgningsskema til virksomhedsgodkendelse.

Lærepladsen.dk
Oversigt over godkendte virksomheder og ledige praktikpladser. Desuden kan virksomheder få hjælp til praktikgodkendelse og rekruttering af lærlinge.

 

Yderligere

vvs-energiuddannelsen.dk
Vvs-energiuddannelsens egen hjemmeside om fx. uddannelsens opbygning og varighed, specialer og jobområder samt videoer og grafik om uddannelsen.

Mere om VVS-energiuddannelsen
UddannelsesGuidens præsentation af VVS-energiuddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.