Vejgodstransportuddannelsen

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for vejgodstransportuddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til vejgodstransportuddannelsen. 

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg
TUR - Transporterhvervets Uddannelsesråd.

Praktik 

Ansøgning om godkendelse som lærested
www.tur.dk finder du ansøgningsskemaer inden for vejgodsområdet.

Overenskomst for transportlærlinge
Via 3f.dk kan du hente de gældende overenskomster for lærlinge inden for transportområdet

Elevplads.dk
Læs om praktik og lønforhold på elevplads.dk.

Siden er opdateret 29. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.