Urmager

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for urmageruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg
Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

 

Praktik

Godkendelse af virksomheder 
På hjemmesiden kan du finde skemaer til godkendelse af virksomheder.

Urmageruddannelsens hjemmeside 
uol.dk kan du finde information om lønsatser for elever, rettigheder og pligter og praktik.

Mere om uddannelsen til urmager
UddannelsesGuidens præsentation af uddannelsen til urmager.

Siden er opdateret 29. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.