Teater-, event- og av-tekniker

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for teater-, event- og av-teknikeruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Industriens Uddannelser.

 

Praktik

Lønsatser 
På www.industriensuddannelser.dk kan du finde lønsatser for elever.

Virksomhedsgodkendelse 
Elektronisk ansøgningsskema på industriensuddannelser.dk.

 

Yderligere

Teater-, event og av-teknikeruddannelsens hjemmeside 
På www.industriensuddannelser.dk kan du finde relevant information, faktapjece, godkendelsesskemaer og meget mere.

Mere om teater-, event og av-teknikeruddannelsen
UddannelsesGuidens præsentation af teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen.

Siden er opdateret 29. juli 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.