Lovgivning

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for social- og sundhedshjælperuddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU). Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Fagkonsulent og uddannelsesansvarlig

Bitten Næsted Hansen
Fagkonsulent
Bitten.Naested.Hansen@stukuvm.dk
Tlf: +45 23 80 66 32

 

Oplæring

Sosupraktik
Materialesamling til kommuner, praktiksteder og andre i uddannelsessektoren om kommunernes rekrutteringsmuligheder.

SEVU
På hjemmesiden kan du læse om uddannelsens regler, rammer og tilskudsordninger for lærepladser. Hent lærepladserklæringer, uddannelsesordning, hjælpeskema og ansøgningsskema for godkendelse som læreplads for Social- og sundhedshjælperelever.

 

Yderligere

Social- og sundhedshjælperuddannelsens hjemmeside
På sevu.dk kan du finde information om uddannelses opbygning og indhold.

Mere om social- og sundhedshjælperuddannelsen
UddannelsesGuidens præsentation af social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.