Lovgivning

Plastmager

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for plastmageruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Det faglige udvalg for industriens uddannelser.

 

Oplæring

Lønsatser for elever
På www.industriensuddannelser.dk kan du finde lønsatser for elever.

 

Yderligere

Plastmageruddannelsens hjemmeside 
På www.industriensuddannelser.dk kan du finde relevant information, godkendelsesskemaer og meget mere.

Mere om plastmageruddannelsen 
UddannelsesGuidens præsentation af plastmageruddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.