Artikel

Individuelle uddannelsesforløb på social- og sundhedsuddannelserne

På grund af gældende regler om godskrivning har en stor andel af landets elever på social- og sundhedsuddannelser individuelle uddannelsesforløb. Se videoer om, hvordan SOSU H, SOSU Esbjerg og SOSU Syd tilrettelægger forløb. 

Skolerne skal tilrettelægge undervisning, der rummer individuelle uddannelsesforløb. En opgave der ressourcemæssigt og pædagogisk kan være udfordrende.

Overordnet er der tre metoder til at gribe udfordringen an:

  • Elever der inkluderes på ordinære forløb
  • Elever der grupperes på særskilte hold
  • Elever der modtager undervisning online

 

Praksiseksempler fra skolerne

Tre videoer giver et indblik i praksis med at arbejde ud fra de tre tilgange.

 

Elever der inkluderes på ordinære forløb på SOSU H

SOSU H inkluderer elever med individuelle forløb i deres ordinære værksteder med 60-70 elever og 3-4 undervisere. Her skabes mindre læringsfælleskaber, der kan imødekomme elevernes individuelle læringsmål og behov.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

 

Elever der grupperes på særskilt hold på SOSU Esbjerg

SOSU Esbjerg tilrettelægger undervisningen til elever med individuelle uddannelsesforløb på et hold, de kalder ITF. ITF står for individuelt tilrettelagte forløb, hvor underviseren faciliterer scenariebaserede læreprocesser tilpasset elevernes individuelle mål. I ITF kan der være både grund- og hovedforløbselever.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

 

Elever der modtager undervisning online på SOSU Syd

SOSU Syd tilbyder Blended Learning, som er en kombination af forskellige undervisnings- og læringsmetoder, der kan foregå både online og offline. Ved Blended Learning bruger skolen digitale læringsplatforme. Blended Learning er, som den øvrige undervisning, lærerstyret undervisning.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Filmene er produceret for Børne- og Undervisningsministeriet 2019.
 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.