Lovgivning

Finansuddannelsen

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for finansuddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Det faglige udvalg for Finanssektoren.

 

Oplæring

Find ledige praktikpladser på Lærepladsen.dk

 

Yderligere

Finansuddannelsens hjemmeside 
På www.finansraadet.dk kan du finde al relevant information om finansuddannelsen fx godkendelsesskemaer, faktablade, praktikplaner, adgangskrav til hovedforløbene og meget mere.

Mere om finansuddannelsen 
Uddannelsesguidens præsentation af finansuddannelsen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.