Lovgivning

Eventkoordinator

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for eventkoordinatoruddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Find link til uddannelsesbekendtgørelsen i denne alfabetiske oversigt på uvm.dk.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige Udvalg 
Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet - Eventkoordinator.

 

Fagkonsulent og uddannelsesansvarlig

Sarah Hedegaard Sørensen
Fagkonsulent
Sarah.Hedegaard.Sorensen@stukuvm.dk
Tlf: +45 20 84 69 25

Anja Otterstrøm
Fuldmægtig
anja.otterstrom@stukuvm.dk
Tlf: +45 33 92 57 36

Birgitte Holm
Fagkonsulent
Birgitte.Holm@stukuvm.dk
Tlf: +45 33 92 53 93

 

Oplæring

Hent skemaer
Godkendelsesskemaer, faktablade, pjecer mm. på www.uddannelsesnaevnet.dk.

 

Yderligere

Eventkoordinatoruddannelsens hjemmeside 
På www.uddannelsesnaevnet.dk kan du finde relevant information, faktapjece, godkendelsesskemaer og meget mere.

Mere om eventkoordinatoruddannelsen 
UddannelsesGuidens præsentation af uddannelse til eventkoordinator.

Siden er opdateret 16. september 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.