Lovgivning

Den pædagogiske assistensuddannelse

Link til bekendtgørelsen, uddannelsesordningen og det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse. Desuden artikel og forløb om didaktisk læsning på uddannelsen.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Bekendtgørelsen

I videoen kan du få viden om indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent.

Eux
I bekendtgørelsen finder du oversigt over fag, niveau og varigheden af den gymnasiale undervisning i eux-forløb på uddannelsen.

Uddannelsesordningen
Her finder du uddannelsens uddannelsesordning.

Det faglige udvalg 
Det faglige Udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS), sosuinfo@sosuinfo.dk.

 

Praktik

Siderne for praktiksteder 
På passinfo.dk kan du finde oplysninger om, hvordan man bliver godkendt som praktiksted og vejledninger for praktiksteder. Her findes vejledning om, hvordan man indgår en praktikaftale og svar på en lang række spørgsmål om det at ansætte og uddanne en elev.

Om godkendelse som praktiksted 
Find ansøgningsskemaer og regler for godkendelse som praktiksted på passinfo.dk.

Praktikerklæringer 
På passinfo.dk kan du finde praktikerklæringer til godkendelse af elevers praktikforløb.

 

Yderligere

Den pædagogiske assistentuddannelses hjemmeside 
På www.passinfo.dk kan du finde relevante oplysninger om den pædagogiske assistent uddannelse.

Mere om pædagogisk assistentuddannelsen 
UddannelsesGuidens præsentation af pædagogisk assistentuddannelsen.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.