Dokumentation og portfolio

I teknologifaget skal eleven igennem alle produktudviklingens faser løbende dokumentere produktets udvikling fra skitse til færdigt produkt. Eleven skal udarbejde og samle arbejdsskitser, styk og materialelister samt færdige arbejdstegninger i et færdigt portfolie. Hent mere viden om portfolio her.

Gennem dokumentationen af produktets udvikling, oplever eleven en fastholdelse af viden og erfaringer samlet igennem faget. Samtidig giver dokumentationen grundlag for refleksion og feedback på både hele arbejdsprocessen og det færdige produkt. På D-niveau suppleres med en afsluttende præsentationsportfolio, og på C-niveau skal arbejdsportfolien suppleres af med rapport der dokumenterer hele forløbet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.