Artikel

Portfolio som metode og didaktisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Portfolio er værktøj til at støtte eleven i løbende at dokumentere, præsentere og evaluere sit arbejde i faget. Få indsigt i og eksempler på forskellige typer portfolio, og hvordan de kan bruges i undervisning.

Portfolio betyder bogstaveligt en mappe med papirer. Afhængigt af fag, mål og uddannelse gemmer eleverne tegninger, tekster, diagrammer eller andet i deres portfolio, hvorefter portfolien kan danne udgangspunkt for løbende refleksion og evaluering alene, i grupper og sammen med underviseren.

I dokumentet kan du læse om de forskellige typer portfolio, og hvad du som lærer skal være opmærksom på, når du anvender portfolio i din undervisning.

Du kan også se konkrete eksempler på, hvad portfolien kan indeholde, baseret på et undervisningsforløb i teknologi om produktudvikling målrettet handicappede. Underviser du i andre fag, kan du stadig lade dig inspirere af metoden og tilpasse den din egen kontekst og undervisning.

 

Stig Guldberg fortæller om portfoliens potentialer som metode og didaktisk værktøj

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Ud over videoen, kan du også høre Stig Guldberg gå mere i dybden med anvendelse af portfolio i en kort lydoptagelse omkring emnet. Hør lydfilen her. (3:30 min.). 

 

Materialet er udarbejdet som led i den nationale naturvidenskabsstrategi, som skal få flere børn og unge til at interessere sig for og blive dygtige inden for de naturvidenskabelige fag og uddannelser. Læs mere om strategien her.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af tidligere erhvervsskolelærer og lektor og nuværende selvstændig konsulent Stig Guldberg.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.