Aktivitet

Skat på skemaet

Hvorfor betaler vi skat? Hvad bliver skattekronerne brugt på? Og hvornår skal du selv gøre noget, så du hverken betaler for meget eller for lidt i skat?

Skat på skoleskemaet kan fx bruges i Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi, Matematik eller i erhvervsfaget Samfund og Sundhed. Materialet understøtter flere af kernestofområderne i disse fag. Herudover er det oplagt at anvende materialet i faget Iværksætteri og innovation.

Tidsforbruget afhænger af, om man vælger at anvende hele materialet eller kun dele af det.
Hvert tema er tiltænkt at kunne løses på én dobbeltlektion, men kan også anvendes som hjemmearbejde eller suppleres med artikler og debat og dermed anvendes i et længere forløb.

Dette materiale fra skat.dk handler om, hvilken rolle skat spiller i samfundsøkonomien. Materialet har fokus på at give indblik i den danske velfærdsmodel samt fordelingen af ressourcerne og give en basisforståelse af skat. 

Skat på skoleskemaet til erhvervsuddannelserne har, ud over at forklare hvad skat er for en størrelse, til formål at introducere eleverne til forskellige områder, hvor de skal agere i forhold til Skattestyrelsen, fx hvis de overvejer at starte egen virksomhed. Også her bidrager Bag om skatten med viden. På erhvervsskoleniveau er opgaverne udarbejdet, så de kan løses uden først at have læst artiklen.

 

Planlægning og overvejelser

Eleverne på erhvervsuddannelser har ofte under uddannelsen skatteforhold, de skal håndtere, fordi de er i praktik, er på SU, har arbejde eller måske har egen virksomhed. Derfor består Skat på skoleskemaet til erhvervsuddannelserne i vid udstrækning af opgaver og praktisk viden om, hvordan eleverne skal agere i forhold til Skattestyrelsen i de forskellige situationer.

Materialet giver også basisviden om, hvilken rolle skat spiller i samfundsøkonomien. Hvorfor skal man fx betale skat i Danmark? Hvad går pengene til? Og hvordan følger du reglerne, så du fx ikke arbejder sort?

 

Tilrettelæggelse

Du kan som lærer selv vælge, hvor mange temaer du vil bruge, og om du vil lade eleverne vælge frit efter interesse eller begrænse valget til et enkelt tema, der passer ind i det, I arbejder med.

Når eleverne har læst den obligatoriske artikel, kan de vælge det eller de temaer, som de vil arbejde med og kan gå i gang med det samme. Materialet kan også anvendes som hjemmearbejde eller suppleres med artikler og debat og dermed anvendes i et længere forløb.

Det er en god idé som supplement til opgaverne at henvise eleverne til aktuelle baggrundsartikler om det givne område.

 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden brug af materialet:

 • Hvordan skal materialet og emnet introduceres? 
 • Hvordan aktiveres elevernes forforståelse?
 • Skal materialet bruges i et længere forløb og suppleres med aktuelle artikler og debat?
 • Hvilke opgaver/temaer skal bruges i forløbet?
 • Hvordan skal jeg som lærer stilladsere elevernes arbejde?
 • Hvordan skal der evalueres?

 

Materialets opbygning

Baggrundsartikel: Bagom skatten (info.skat.dk)

De 6 opgaver er:

 • Hvordan og hvorfor skat
 • Sådan læser jeg mine skattepapirer
 • Jeg skal i praktik
 • Sort arbejde
 • Når jeg handler på nettet
 • Jeg starter egen virksomhed

Opgaverne findes ved at benytte nedenstående link, vælge Erhvervsskole og indtaste skolens navn samt fag. Herefter kan eleverne gå i gang med opgaverne: Find opgaver (info.skat.dk)

Følgende introduktion fra siden kan være relevant at tilpasse til den måde, du ønsker at arbejde med forløbet på, så eleverne instrueres, inden de logger ind og går i gang: 
Her finder du en række opgaver om skat, og hvad du skal gøre, når du fx skal i praktik eller vil starte din egen virksomhed.
Opgaverne lægger op til debat, så sæt dig sammen med andre, der vælger samme opgave som dig. 
Hav blyant og papir klar, så du kan skrive dine svar ned. Du kan få mere viden om emnet i Bag om skatten.
Når du har gennemført en opgave, vender du tilbage til denne side.

 

Evaluering

Der kan evalueres på flere niveauer: Hvad har eleverne lært, og hvordan har undervisningen og materialet understøttet læringen?

Evaluering af læringsudbytte:

 • Elevernes egen vurdering af læringsudbytte.
 • Lærerens vurdering af hver elevs læringsudbytte.

Evaluering af undervisning:

 • Elevernes vurdering af i hvilket omfang undervisningen støttede elevernes læring.
 • Lærerens vurdering af i hvilket omfang undervisningen støttede elevernes læring.

Spørgsmål til overvejelse efter brug af materialet: 

 • I hvilket omfang var eleverne i stand til at bruge viden om skat i en faglig diskussion?
 • Hvordan fungerede de forskellige opgaver/temaer?
 • Hvilke justeringer er nødvendige, hvis materialet skal bruges igen?
 • Hvad er det eksemplariske i dette forløb, og kan erfaringerne herfra bruges i fremadrettet planlægning?

 

Kreditering

Materialet til erhvervsuddannelser er udviklet af Skattestyrelsen i samarbejde med Undervisningsministeriet,

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.