Aktivitet

Frihedsrettighedernes betydning

I denne aktivitet præsenteres eleverne for de grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder. Aktivitetens omfang er 1-2 lektioner.

De forholder sig til, hvad rettighederne betyder for deres liv og for vores demokrati – herunder hvad det ville betyde, hvis de ikke havde disse rettigheder.

Aktiviteten giver eleverne kendskab til deres grundlæggende frihedsrettigheder i demokratiet – herunder kendskab til, hvad rettighederne handler om, og hvor i lovgivning og konventioner, de er beskrevet. Aktiviteten øger elevernes refleksion angående de grundlæggende demokratiske rettigheder, og hvad de betyder for deres handlemuligheder og demokratiet.

 

Planlægning/overvejelser

Læs detaljeret om, hvordan du kan planlægge aktiviteten her: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion
Introducer eleverne til, hvad handler rettighederne om.

Filmvisning og brainstorm
Se film fra Folketinger og snak i fællesskab om ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.

Gruppearbejde
Eleverne skal i grupper undersøge, hvad de tre forskellige rettigheder omhandler.

Opsamling i plenum
Hver gruppe præsenterer, hvad de er nået frem til i deres undersøgelse.

Refleksion
Lad eksempelvis eleverne reflektere over følgende: Kan I komme i tanker om tidspunkter i historien eller andre lande, hvor der var eller er unge, som ikke har de samme rettigheder, som jer? Hvordan adskiller deres liv sig fra jeres?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.