Aktivitet

Verden omkring Sanistål

Emner med fokus på politik, EU og samfundsøkonomi.

Sanistål er en international koncern, der historisk startede i året 1853, hvor A. Schjøth starter sin forretning i Vejle og i 1865, hvor L.S. Lange begynder at sælge støbegods i Aalborg.

Fra dengang og til i dag har virksomheden forandret sig meget. Det der startede som en sanitetsforretning/ og støbegodsforretning- er i dag en international grossistvirksomhed, hvor året 1995 bliver skelsættende for koncernen, da aktiverne i den tyske virksomhed MAX SCHÖN overtages. Sanistål etableres således internationalt/EU i landene Polen, Estland og Letland. I dag fungerer MAX SCHÖN (Tyskland) som datterselskab til Sanistål

I 2011 begynder Sanistål for alvor at slå sin position som servicevirksomhed fast. Først introduceres specialpakket levering under navnet CustomKit. I 2013 lanceres en helt ny e-handelsportal, som bl.a. tilbyder kunderne en stærk og effektiv elektronisk salgskanal. I 2014 introduceres hele tre servicekoncepter hvor et af dem er en App, hvor kunder kan handle med Sanistål via mobiltelefonen, og hvis det er nødvendigt, kan varen leveres til håndværkeren inden for en time mod et tillæg på mellem kr.: 99,- og 199, -

Ud over en solid og landsdækkende forretning i Danmark er grossistkæden Sanistål repræsenteret i Baltikum, Tyskland og Polen som leverandør af løsninger til byggeri og industri.

 

Eksempler på emner til caseeksamen

 • Forklar hvad minervamodellen bruges til. Redegør desuden for hvor kærnevælgerne fra folketingets partier skal placeres i Minervamodellen.  
 • Hvor i Minervamodellen befinder Sanistål kunder (eksempelvis håndværkere) og de endelige forbrugere sig?

 

Politik, ideologi og vækst

 • Hvordan ser partiernes logo/bogstav ud? Og partifarven er:
 • Hvornår og hvorfor blev partierne dannet?
 • Partiernes mærkesag er:
 • Har partierne ungdomsorganisationer, og hvad er deres mærkesager?
 • Hvad er deres holdning til asylpolitik?
 • Hvad er deres holdning til uddannelsespolitik?
  • Valg af en økonomisk politik skal vise hvorledes denne påvirker befolkningen og Sanistål.

 

Politik og EU

 • Med afsæt i EU's vigtigste institutioner arbejdes der med det Indre marked og dets betydning for Danmark og danske virksomheder, her Sanistål.

 

Uddybende eksempler til caseeksamen

Eksempel 1. Politik, ideologi og vækst  

I 2015 steg Saniståls omsætning til 3.418 mio. kr. på det danske marked. Væksten i virksomheden er siden finanskrisen, hvor de måtte skære drastisk ned, i dag stabil og i vækst og medarbejderstaben tæller ca. 1.600 mennesker i 5 lande, heraf små 1100 ansatte i Danmark.

 • Redegør for de 3 politiske hovedideologier og redegør kort for specielle kendetegn for alle 3 ideologier.
 • Hvilket politisk parti og dets ideologi repræsenteret i folketinget vil give de bedste muligheder for vækst for Sanistål A/S? Begrund hvorfor?
 • Med udgangspunkt i artiklen: ”Sådan skal Løkkes Danmark se ud i 2025” skal du redegør for regeringens 7 punkts plan (ambitioner), og du skal analyser betydningen for:
  • a) Den enkelte borger
  • b) Velfærden i Danmark
  • c) For Sanistål

 

Eksempel 2: Politik og EU

Med afsæt i EU's vigtigste institutioner arbejdes der med det Indre marked og dets betydning for Danmark og danske virksomheder, her Sanistål.

 1. Redegør for de 5 vigtigste institutioner og hvordan magten er delt i EU.
 2. Gør rede for EU’s Indre Marked og angiv kort, hvad det nye direktiv har med dette at gøre.
 3. Hvilke økonomiske fordele giver det indre marked, - og for Sanistål?
 4. Hvordan sikrer man fri bevægelighed af varer, - og hvad betyder dette for Sanistål?
 5. Vurdér hvordan Sanistål har mulighed for at præge beslutninger i EU.
 6. Analyser hvilke konsekvenser det vil have for Sanistål, hvis Danmark ikke var medlem af EU.
 7. Diskuter fordele og ulemper ved at være medlem af EU. Kom i den forbindelse ind på din holdning til, hvorvidt flere lande skal have medlemskab af EU.
 8. Med afsæt i artiklen om konsekvenserne for brexit (Englands udtræden af EU) skal du vurdere brexits betydning for:
  1.  EU
  2. Danmark
  3. Sanistål

 

Eksempel 3: Politik og samfundsøkonomi

Med afsæt i efterspørgselsregulerende økonomisk politik arbejdes der med løsningsmuligheder for at sætte gang i efterspørgslen til glæde for samfundet og Sanistål. Der kan være fokus på politik og vigtigheden af valget af økonomisk politik i henhold til den siddende regerings politiske ideologi.

 1. Redegør kort for en økonomiske politik der kan regulerer efterspørgslen.
 2. Vurder hvilken finanspolitik regeringen skal føre, hvis de vil sætte gang i forbruget i samfundet til glæde for forbrugere og Sanistål. Forklar fordele og ulemper ved den førte økonomiske politik.
 3. Giv et forslag til hvordan efterspørgslen på Saniståls produkter kan kickstartes via pengepolitik. Svaret skal uddybes.

 

Ressourcer 

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisationsdiagram

Skærp konkurrencekraften med skræddersyede services Saniståls hjemmeside

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Fondsbørsmeddelelser Saniståls hjemmeside

Regnskaber Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.