Aktivitet

Verden omkring JYSK

Der vedtages hele tiden nye love, som kan have betydning for JYSK, ligesom kulturelle ændringer kan få indflydelse på konkurrencesituationen. Derfor følger JYSK nøje samfundsudviklingen i Danmark og på de andre markeder, hvor de har butikker.

Eksempel 1. JYSK og lovgivningen

Et stort firma som JYSK kommer ofte i kontakt med de danske myndigheder. Da JYSK i maj 2013 fortalte, at de havde købt 80% af aktierne i ID design (IDÉ Møbler og ILVA), kom myndighederne på banen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet, ville vurdere, om der blev for lidt konkurrence på markedet, hvis JYSK overtog ID Design.

  • Forklar ud fra faktateksten "Verden omkring JYSK", hvad der skete i sagen om IDÉ Møbler og ILVA.
  • Redegør kort for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opgaver.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Forklar hvad et ministerium er, hvordan det indgår i magtens tredeling og nævn de to andre "ben" i magtens tredeling. 

 

Eksempel 2. Kulturteorier

En global virksomhed som JYSK må nødvendigvis kende til kulturen i de lande, som JYSK samarbejder med. Det er også vigtigt, at den enkelte medarbejder hos JYSK ved, hvordan vi lever i Danmark. Både af hensyn til de danske kunder, men også for at kunne sammenligne med udenlandske forhold.

I 2013 relancerede JYSK butikkerne i Shanghai, Kina, under konceptet Scandinavian Sleeping. Når JYSK anvender ordet Scandinavian, har det noget at gøre med, at skandinaviske samfund herunder det danske, af mange opfattes som lykkelige og med høj livskvalitet.

  • Redegør for Geert Hofstedes teorier om kulturforskelle og vurder, hvordan Danmark er placeret i forhold til Hofstedes teori.
  • Redegør for de forskellige samlivsformer i Danmark, kernefamilen, eneforsørgeren og nydannede familier og vurder, hvilken indflydelse de enkelte samlivsformer har på salget af produkterne fra JYSK.
  • JYSK ønsker at sælge deres produkter til alle, der ønsker en god kvalitet til en rimelig pris. Nu er alle ikke bare alle. I Danmark har vi inddelt befolkningen i fem socialgrupper. Redegør for de fem socialgrupper og forklar, hvorfor man har lavet denne inddeling.
  • Gennemsnitsalderen i en befolkning siger noget om sundheden i samfundet. Redegør for levealderen i Danmark sammenlignet med andre lande, og forklar nogle af årsagerne til, at vores levealder er, som den er.

 

Eksempel 3. Ideologier og økonomi

JYSK ønsker at udvide yderligere i bl.a. Rumænien, Ukraine og Bulgarien. Det er markeder, som er meget anderledes end det danske. De tre lande har også en anderledes historie og politisk tradition, som JYSK skal tage højde for. De tre lande byggede tidligere på den socialistiske ideologi.

  • Redegør for de fire hovedideologier, liberalisme, socialisme, konservatisme og socialliberalisme.
  • Redegør for begreberne markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi.
  • Vurder hvilke af de tre økonomibegreber, der hører sammen med de fire hovedideologier.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

 

Kreditering

Udarbejdet af Arne Ladegaard, Herningsholm Erhvervsskole.

Siden er opdateret 17. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.