Aktivitet

Verden omkring Dansk Supermarked Group

Om EU og politik. Dansk Supermarked Group er en international detailkæde, der historisk startede i 1906. Fra dengang og til i dag har virksomheden forandret sig meget.

Det der startede som en manufakturhandel i Aarhus i 1906, er i dag en international detailvirksomhed, med detailbutikker i Sverige, Tyskland og Polen.

Dansk Supermarked Group har mange aktiviteter, - de har bl.a. integreret den Amerikanske livsstils kaffekæde Starbucks i deres koncept.

 

Eksempel 1. Politik, ideologi og vækst  

I 2014 steg Dansk Supermarkeds omsætning til 57,074 mia. kr. Væksten i virksomheden er stabil og medarbejderstaben tæller knap 47.000 mennesker i 5 lande (opdater selv tallene) 

 • Redegør for de 3 politiske hovedideologier og redegør kort for specielle kendetegn for alle 3 ideologier.
 • Hvilket politisk parti og dets ideologi repræsenteret i folketinget vil give de bedste muligheder for vækst for Dansk Supermarked Group? Begrund hvorfor.

  

Eksempel 2. Politik, EU

 • Redegør for magtens deling i EU.
 • Analyser hvilke konsekvenser det vil have for Dansk Supermarked Group, hvis Danmark ikke var medlem af EU.
 • Diskuter fordele og ulemper ved at være medlem af EU. Kom i den forbindelse ind på din holdning til, hvorvidt flere lande skal have medlemskab af EU.
 • Forklar kort opbygningen af EU-domstolen og vurder om konkurrencekommissærens beslutning mod Starbucks har betydning for: 
  • Andre danske cafeejere.
  • Dansk Supermarked Group.

   

Eksempel 3. Politik og samfundsøkonomi

 • Redegør kort for en økonomiske politik der kan regulere efterspørgslen.
 • Vurder hvilken finanspolitik regeringen skal føre, hvis de vil sætte gang i forbruget i samfundet til glæde for forbrugere og Dansk Supermarked Group.
 • Forklar fordele og ulemper ved den førte økonomiske politik.
 • Giv et forslag til hvordan efterspørgslen på Dansk Supermarked Groups udvalgsvarer kan kickstartes via pengepolitik. Svaret skal uddybes. 

 

Øvrige eksempler på emner til caseeksamen:

 • Forklar hvad Minervamodellen bruges til. Redegør desuden for hvor kernevælgerne fra folketingets partier skal placeres i Minervamodellen.
 • Hvor i Minervamodellen befinder Dansk Supermarked Groups B2C kunder sig? 
 • Forklar hvordan Dansk Supermarked Group tager ansvar i forhold til asylansøgere.
 • Hvilket partis holdning til asylansøgere og uddannelsespolitik passer bedst til Dansk Supermarked Groups arbejde på området? Svaret skal uddybes.

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

Hvad laver EU? Folketingets hjemmeside om EUs arbejde.

EU’s politiksområder Folketingests hjemmeside om de enkelte institutioners funktion og magt.

Den Europæiske Unions officielle websted EUs officielle hjemmeside, europa.eu.

Fakta om EU EU-Oplysningens materiale til undervisningen om EU.

 

Salling Groups hjemmeside:

Strategi og ledelse  Nøgletal og strategi og fire hovedmål

Forretningsområder  Om Salling Groups kerneforretning, digital handel, egne brands og mærker

Finansielle nøgletal Årsrapporter og oversigt over antal butikker, medarbejdere mm.

Publikationer CSR-rapporter og årsrapporter

 

 

Siden er opdateret 13. januar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.