Aktivitet

Miljø og social ansvarlighed - Sanistål

Emner med fokus på CSR og NGO arbejde, herunder interesseorganisationer og internationale organisationer.

Ifølge Sanistål tilstræber virksomheden at være ansvarlig over for miljø og medarbejdere. Det betyder, at ansvarlighed er et af kodeordene i Sanistål. Det gælder både måden hvorpå vi tager hånd om hinanden i hverdagen, og når vi arbejder målrettet på at nedbringe vores udledning af CO2 samt når vi stiller etiske krav til vores leverandør.
 

Eksempler på emner til caseeksamen

Eksempel 1: CSR og NGO/interesseorganisationer/internationale organisationer 2015

Sanistål støtter en sag hos en international organisation, nemlig FN´s internationale toiletdag. Knæk cancer arrangementet, Landsindsamlingen, og Dansk Røde Kors, bliver ligeledes støttet økonomisk. En af de store tendenser på CSR-området er, at virksomheder, NGO'er, interesseorganisationer, internationale organisationer indbyder hinanden til samarbejde. Det har potentiale til at skabe værdi for både virksomheder, organisationer og resten af verden.

 1. Redegør for hvad det betyder at Sanistål er en CSR virksomhed.
   
 2. Redegør for hvad Sanistål opnår ved at have fokus på deres leverandøraftaler. Er der noget de kan gøre bedre eller anderledes?
   
 3. Du skal diskutere og vurdere hvilke fordele og ulemper Sanistål har ved et samarbejde med en NGO. 
   
 4. Vurdér hvilken betydning det har for Sanistål kunder, at virksomheden ligger vægt på ansvarlighed.
   

 

Eksempel 2: Miljø og samfundsøkonomiske mål

 1. Redegør for hvilke udfordringer Danmark og Verden står overfor på miljøområdet? 
  I den forbindelse skal du udvælge et væsentligt miljøproblem og redegøre for, hvad problemet går på. 
   
 2. Redegør for de samfundsøkonomiske mål og forklar hvilke mål, der er i konflikt med opfyldelse af målet: ”større hensyn til miljøet”.
   
 3. Redegør for hvordan Sanistål tager hensyn til miljøet. Se Saniståls CSR rapporter her
   
 4. Vurder hvad der kan være Saniståls motivation for at arbejde med miljø og CSR?
   
 5. Ledelsen i Sanistål har netop besluttet at de vil indgå i et CSR partnerskab og du får til opgave at lave et oplæg med følgende punkter:
   
  • Hvem skal Sanistål samarbejde med?
    
  • Argumenter for valget?
    

 

Eksempel 3: Miljø og EU

 1. Hvad går miljøpolitik ud på? I din redegørelse skal du kommentere på 2 forskellige typer af miljøpolitik.
   
 2. På hvilken måde har EU og regeringen indflydelse på miljøpolitikkens udformning?
   
 3. På hvilken måde kan Sanistål påvirke beslutningerne i EU?

 

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på hjemmesider.

CSR i Sanistål

CSR Målsætninger i Sanistål

Saniståls HR årsrapport 2015

Saniståls regnskaber og årsrapporter

Find tal/kurver/diagrammer til dokumentation på via Danmarks statistik

Fondsbørsmeddelelser

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.