Redskab

Miljø og social ansvarlighed - Dansk Supermarked Group

På denne side kan du finde en række forslag til emner om CSR, miljø og samfundsøkonomiske mål. 

Dansk Supermarked Group tager ansvar for at præge samfundet i en bæredygtig retning.

På baggrund af FN's Verdensmål prioriteres områder, hvor der for koncernen er et særligt stort potentiale for at gøre en forskel. 

 

Logo til FN´s verdensmål
© verdensmål.org

 

Herunder gives tre eksempler på emner om CSR, miljø og samfundsøkonomiske mål. 

 

Eksempel 1. CSR og NGO   

Dansk Supermarked Group samarbejder med en NGO: En af de store tendenser på CSR-området er, at virksomheder og NGO'er indbyder hinanden til samarbejde. Det har potentiale til at skabe værdi for både virksomheder, organisationer og resten af verden.

 • Redegør for, hvad det betyder, at Dansk Supermarked Group er en CSR virksomhed.
 • Redegør for, hvad Dansk Supermarked Group opnår ved at have fokus på deres leverandører sammen med en NGO.
  Du skal endvidere diskutere, hvilke fordele og ulemper Dansk Supermarked Group har ved et samarbejde med en NGO.
 • Vurdér, hvilken betydning det har for Dansk Supermarked Groups kunder, at virksomheden lægger vægt på ansvarlighed.

 

Eksempel 2. Miljø og samfundsøkonomiske mål

 • Redegør for, hvilke udfordringer Danmark og Verden står overfor på miljøområdet.
  I den forbindelse skal du udvælge et væsentligt miljøproblem og redegøre for, hvad problemet går ud.
 • Redegør for de samfundsøkonomiske mål og forklar, hvilke mål der er i konflikt med opfyldelse af målet: ”Større hensyn til miljøet”.
 • Redegør for, hvordan Dansk Supermarked Group tager hensyn til miljøet. Se link: CSR Report 2014.
 • Vurder, hvad der kan være Dansk Supermarked Groups motivation for at arbejde med miljø og CSR? 

 

 Eksempel 3. Miljø og EU

 • Redegør for, hvad miljøpolitik går ud på.
  I din redegørelse skal du kommentere på to forskellige typer af miljøpolitik.
 • På hvilken måde har EU og regeringen indflydelse på miljøpolitikkens udformning?
 • På hvilken måde kan Dansk Supermarked Group påvirke beslutningerne i EU?

 

Ressourcer

Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet. Herunder er indsat links til inspiration:

CSR Partnerskaber - One night stand eller lykkeligt ægteskab? Dansk Erhverv. Om miljø og bæredygtighed. YouTube (1:31 min.).

Dansk Supermarked Groups integrationsfilm. Filmen giver et indtryk af det arbejde Dansk Supermarked gør for at integrere nydanskere og indvandrere på arbejdsmarkedet. Filmen er produceret med støtte fra Integrationsministeriet. Youtube (6:13 min.).

Svend Filmen om Svend Auken og hans kamp for miljøet kan findes på filmcentralen.dk.

FN’s Global Compact – Virksomheders Samfundsansvar FN’s Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsansvar

 

Relevante links til Salling Groups hjemmeside:

Klima og bæredygtighed 

Plads til alle

Strategi for ansvarlighed

Plastik-principper

Velgørende formål

Publikationer CSR-rapporter og årsrapporter

Pressemeddelelser

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.