Aktivitet

Målgrupper og købmandskab - Sanistål

Emner med fokus på velfærd og økonomisk politik, herunder også Konkurrenceevne og efterspørgsel på varer, der er med til at påvirke salget positivt eller negativt i Sanistål.

Sanistål er påvirket af det internationale marked, og deres konkurrenceevne er påvirket af konkurrencen fra udlandet. Påvirkningen af en økonomisk politik kan have både positiv og negativ effekt på Saniståls konkurrenceevne og efterspørgsel af deres varer. Derfor er det vigtigt for alle Saniståls samarbejdspartnere og grossist- butikker, at den førte økonomiske politik tilgodeser at forbrugerne i sidste ende får flere penge mellem hænderne til forbrug.

Eksempler på emner til caseeksamen

Du skal

 • behandle de 3 velfærdsmodeller- Tage afsæt i 2 artikler om sænkning af topskatten og forklar hvordan Sanistål deltager i at opretholde velfærden i Danmark.
 • Produktivitet, løn og valutakursers betydning for Saniståls konkurrenceevne
 • Saniståls konkurrenceevne diskuteres ud fra elementerne i konkurrencemodellen. Hvilken betydning har uddannelse og løbende uddannelse af medarbejderne, for Saniståls konkurrenceevne?
 • Økonomisk politik og samfundsøkonomiske mål.  Der redegøres for de samfundsøkonomiske mål, med fokus på det danske samfund, hvorefter eleven tager udgangspunkt i Sanistål, - og som eksempel tager stilling til virkningen af at væksten stiger, konsekvenserne for Sanistål og slutteligt de målkonflikter, der opstår i situationen.
 • Økonomisk politik, pengekredsløbet og viden om det politiske system kan tage afsæt i konkurrenceregulerende politikker, hvor der kan arbejdes med at formulere konkrete løsninger på samfundsmæssige problemer, eksempelvis refererende til de konkurrenceregulerende politikker.

 

Eksempel 1. Virksomheder og samfundsøkonomi

Sanistål har formået at skabe en virksomhed, der kontinuerligt vokser og som bidrager positivt til den danske samfundsøkonomi. Sanistål er én blandt mange virksomheder, der er med til at sikre os velstand i Danmark. Sanistål går ligeledes op i, hvordan medarbejderne har det. Eksempelvis har de opbygget en serie øvelser og lavet træningsprogrammer specielt rettet mod de ansatte hos Sanistål som ligger på YouTube  – og virksomheden har den holdning, at sportsaktiviteter og sportsfaciliteter i virksomheden, er kommet til verden for at styrke medarbejdernes arbejdsglæde, og for at have fokus på sundhed og velvære.

For den danske stat er det også vigtigt, hvordan befolkningen har det. Det kaldes velfærd.

 • Redegør for de tre velfærdsmodeller: den universelle-, arbejdsmarkedsbaserede- og den residuale velfærdsmodel og diskuter de elementer, der er med til at give danskerne velfærd.
 • Nævn nogle faktorer der sætter velfærdssamfundet under pres - og giv forslag til, hvordan disse problemstillinger kan løses.
 • Med afsæt i artiklerne: ”Løkke åbner for alternativ lettelse af topskatten” og ”Så meget betaler danskerne i topskat” bedes du redegøre for virkningen af en lettelse af topskatten for:
  • a) Velstanden
  • b) Velfærdet  
  • c) Sanistål.

 

Eksempel 2. Konkurrenceevne og Sanistål

Medierne anvender ofte ordet konkurrenceevne og udtalelser som ”Arbejdsløsheden vil falde hvis danske virksomheders konkurrenceevne forbedres” eller ”konkurrenceevnen skal blive bedre af hensyn til betalingsbalancen”.

 • Redegør kort for begrebet produktivitet.
 • Redegør for hvilken betydning produktiviteten, løn og valutakursen har for Sanistål konkurrenceevne med udlandet.

 

Sanistål ønsker at blive større og at væksten også kan ske internationalt – Her påtænker man at øge væksten ved investeringer på det Polske marked.

 • Med udgangspunkt i de faktorer der indvirker på konkurrenceevnen, ønskes en redegørelse for de faktorer, der påvirker Saniståls konkurrenceevne internationalt.

”Med ca. 1600 ansatte er HR (Human Ressources) et vigtigt nøgleområde i virksomheden”.

Sanistål prioriterer rekruttering, uddannelse og leder- og medarbejderudvikling meget højt og har blandt andet udviklet sin egen lederuddannelse og Sanistål-skolen.

 • Med udgangspunkt i ovenstående notat vedrørende Sanistål, bedes du vurdere om og argumentere for, om ovenstående uddannelse kan påvirke Saniståls konkurrenceevne. Hvordan/ eller hvorfor ikke?

 

Eksempel 3. Konkurrenceevne, pengekredsløbet og økonomisk politik

 • Redegør for hvorledes regeringen kan påvirke konkurrenceevnen i en positiv retning ved hjælp af økonomisk politik til gavn for Sanistål.
 • Du skal ligeledes redegøre for den valgte økonomiske politiks både positive og negative virkning på de samfundsøkonomiske mål.
 • Redegør for det økonomiske pengekredsløb og forklar hvor vi finder Sanistål.

Sanistål har åbnet forretninger i udlandet, bl.a. i Polen

 • Redegør for hvad der sker i pengekredsløbets sektorer her i Danmark, når væksten stiger i Polen.

 

Ressourcer 

Det anbefales, at lærerne selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på hjemmesider.

Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet - Saniståls hjemmeside

CSR - ansvarlighed - CSR-rapporter, lovpligtig redegøresle for samfundsansvar

Fakta om Sanistål  Saniståls hjemmeside, herunder historie, profil og organisationsdiagram

Skærp konkurrencekraften med skræddersyede services Saniståls hjemmeside

Pressemeddelelser Saniståls hjemmeside

Fondsbørsmeddelelser Saniståls hjemmeside

Generalforsamling Saniståls hjemmeside

Regnskaber Saniståls hjemmeside

 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.