Aktivitet

Målgrupper og købmandskab - Dansk Supermarked Group

Om velfærd og økonomisk politik, herunder også konkurrenceevne og efterspørgsel på varer. De er alle elementer, der er med til at påvirke salget positivt eller negativt i Dansk Supermarked Group.

Dansk Supermarked Group er påvirket af det internationale marked, og deres konkurrenceevne er påvirket af konkurrencen fra udlandet. 

Påvirkningen af en økonomisk politik kan have både positiv og negativ effekt på Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne og efterspørgsel af deres varer. Derfor er det vigtigt for alle Dansk Supermarked Groups butikstyper, at den førte økonomiske politik tilgodeser, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne til forbrug.

 

  Eksempel 1. Velfærdsmodellen

  Dansk Supermarked Group har formået at skabe en virksomhed, der kontinuerligt vokser og som bidrager positivt til den danske samfundsøkonomi. Dansk Supermarked Group er én blandt mange virksomheder, der er med til at sikre os velstand i Danmark. 

  Dansk Supermarked Group går ligeledes op i, hvordan medarbejderne har det. Eksempelvis har de bygget et stort idrætsanlæg til medarbejderne ved deres store jyske lager og kontorbygninger i Årslev ved Århus.

  Sports-faciliteterne er kommet til verden for at styrke medarbejdernes arbejdsglæde og for at have fokus på sundhed. For den danske stat er det også vigtigt, hvordan befolkningen har det. Det kaldes velfærd.

  • Redegør for de tre velfærdsmodeller den universelle-, arbejdsmarkedsbaserede- og den residuale velfærdsmodel og diskuter de elementer, der er med til at give danskerne velfærd.
  • Nævn nogle faktorer der sætter velfærdssamfundet under pres - og giv forslag til, hvordan disse problemstillinger kan løses.
  • Med afsæt i forskellige selvvalgte artikler om topskat i Danmark bedes du redegøre for virkningen af en lettelse af topskatten for:
  1. Velstanden
  2. Velfærdet
  3. Virksomheden Dansk Supermarked Group

   

  Eksempel 2. Konkurrenceevne og Dansk Supermarked Group

  Medierne anvender ofte ordet konkurrenceevne og udtalelser som ”Arbejdsløsheden vil falde, hvis danske virksomheders konkurrenceevne forbedres” eller ”konkurrenceevnen skal blive bedre af hensyn til betalingsbalancen”.

  • Redegør kort for begrebet produktivitet.
  • Redegør for hvilken betydning produktiviteten, løn og valutakursen har for Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne med udlandet.

  Dansk Supermarked Group ønsker at blive større og at væksten også kan ske internationalt.

  •  Med udgangspunkt i de faktorer der indvirker på konkurrenceevnen, ønskes en redegørelse for de faktorer der påvirker Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne internationalt.

  ”Med ca. 47,000 ansatte i 5 lande, er HR (Human Ressources) et vigtigt nøgleområde i virksomheden.
  Dansk Supermarked Group prioriterer rekruttering, uddannelse og leder- og medarbejderudvikling meget højt og har blandt andet udviklet sin egen lederuddannelse og talentvurderingsmodel/program” (opdater selv tallene).

  • Med udgangspunkt i ovenstående notat vedrørende Dansk Supermarked Group, bedes du vurdere om og argumentere for, om ovenstående uddannelse kan påvirke Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne. Hvordan/ eller hvorfor ikke?

   

  Eksempel 3. Konkurrenceevne, pengekredsløbet og økonomisk politik

  • Redegør for hvorledes regeringen kan påvirke konkurrenceevnen i en positiv retning ved hjælp af økonomisk politik til gavn for Dansk Supermarked Group.
  • Du skal ligeledes redegøre for den valgte økonomiske politiks både positive og negative virkning på de samfundsøkonomiske mål.
  • Redegør for det økonomiske pengekredsløb og forklar hvor vi finder Dansk Supermarked Group.

  Dansk Supermarked Group har åbnet Nettoforretninger i udlandet, bl.a. i England.

  • Redegør for hvad der sker i pengekredsløbets sektorer, når væksten stiger i England.

   

  Øvrige eksempler på emner til caseeksamen:

  • Behandle de 3 velfærdsmodeller- Tage afsæt i 2 artikler om sænkning af topskatten og forklar hvordan Dansk Supermarked Group deltager i at opretholde velfærden i Danmark.
  • Produktivitets, løn- og valutakursers betydning for Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne
  • Dansk Supermarked Groups Konkurrenceevne diskuteres ud fra elementerne i konkurrencemodellen. Hvilken betydning har uddannelse og løbende uddannelse af medarbejderne, for Dansk Supermarked Groups konkurrenceevne?
  • Økonomisk politik og samfundsøkonomiske mål.  Der redegøres for de samfundsøkonomiske mål med fokus på det danske samfund, hvorefter eleven tager udgangspunkt i Dansk Supermarked Group, - og som eksempel tager stilling til virkningen af at væksten stiger, konsekvenserne for Dansk Supermarked Group og slutteligt de målkonflikter der opstår i situationen.
  • Økonomisk politik, pengekredsløbet og viden om det politiske system kan tage afsæt i konkurrenceregulerende politikker, hvor der kan arbejdes med at formulere konkrete løsninger på samfundsmæssige problemer, eksempelvis refererende til de konkurrenceregulerende politikker.

   

  Ressourcer

  Det anbefales, at lærere og elever selv søger efter nye og aktuelle artikler, videoer og tekster på internettet.

  Forretningsområder  Om Salling Groups kerneforretning, digital handel, egne brands og mærker

  Finansielle nøgletal Årsrapporter og oversigt over antal butikker, medarbejdere mm.

  Siden er opdateret 13. januar 2020 af emu-redaktionen
  Rettigheder:

  Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
  Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.