Aktivitet

Budgetøvelse

Eleverne skal i denne aktivitet komme med bud på, hvordan de vil prioritere ressourcer, hvis de skal skabe bedre undervisning og trivsel på deres uddannelse. Aktiviteten er henvendt samfundsfag og omfanget er ca. 2 lektioner.

Du kan med aktiviteten klæde eleverne på til politisk deltagelse ved at de tager stilling til en række fordelingsspørgsmål. Dermed oplever de, hvor svært det kan være at fordele ressourcer og gå på kompromis for at gøre alle tilfredse. Yderligere skal eleverne argumentere for forskellige holdninger og benytte deres ytringsfrihed.

 

Planlægning/overvejelser

Aktiviteten er bygget op af en række forskellige dele. Du kan læse detaljeret om, hvordan og brug af bilag i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion til øvelsen

Øvelse 

Eleverne skal i grupper lave en fordeling af pengene ved hjælp af prioriteringsarket og dermed lave et budget.

Fælles dialog

Eleverne skal i plenum blive enige om, hvordan budgetønskerne kan reduceres, så budgetrammen overholdes.

 

Refleksion

Aktiviteten afsluttes med refleksion, hvor følgende spørgsmål besvares:

- Var det svært at prioritere?

- Var I overraskede over, hvor enige/uenige I var?

- Ændrede I holdning undervejs? Hvorfor/hvorfor ikke?

- Hvordan nåede I frem til den endelige fordeling? Var det en god metode? Havde andre metoder været bedre? 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.