Forløb

Forløb om kviklån

Er kviklån hurtigere end prisen på lånet? At handle hurtigt passer sjældent sammen med at anvende egne penge klogt. Derfor skal vi huske at tænke langsomt og kigge på prisen på lånet inden vi handler. 

Målgruppe: GF1, eud og eux
Fag: Samfund og sundhed og dansk
Anslået tidsforbrug: to lektioner.

Forløbet sætter fokus på betydningen af at tænke sig om, inden der optages lån og samtidig at tage ansvar for at tale åbent og ærligt om pengeproblemer, både egne og andres. Forløbet kan bruges til at skabe bevidsthed om, at tidlig lånoptagelse kan ende med gældsproblemer. Derfor er det vigtigt, at eleverne forholder sig til behov og alternative lånetilbud. Forløbet giver desuden eleverne viden og redskaber til en kildekritisk søgning på nettet af kviklån.

ÅOP og kreditomkostninger bliver gennem forløbet anvendelige begreber for eleverne.

Eleverne er både undersøger og formidler, idet de afslutningsvis fremlægger et nyhedsindslag om lovændringen af kviklån, med udgangspunkt i nyhedskriterierne.

 

Faglige mål/kernestof

 • Kviklån og vurdering af forskellige låneeksempler
 • Kendskab til ÅOP
 • Nyhedsvideo til formidling af ny lov om kviklån og konsekvenser

 

Fakta om kviklån

40% fortryder at have optaget kviklån, fordi omkostningerne blev dyrere end forventet. Forløbet er med til at tydeliggøre vigtigheden af at tænke langsomt og ikke handle hurtigt, når der lånes penge.

YouGov har i forbindelse med en undersøgelse for Forbrugerrådet Tænk spurgt til danskernes forbrugslån, optaget andre steder end deres egen bank:

 • 50% har fortrudt på grund af dyrere omkostninger
 • 26% har fortrudt. fordi de handlede for hurtigt

Unge, der kommer i gældsproblemer før de er fyldt 21 år, ender ofte i langvarige gældsproblemer og over halvdelen af dem mistrives og kommer psykisk ud af balance.

Unge har siden 2013 været overrepræsenteret i RKI.

Forløbet er udarbejdet med afsæt i to rapporter, som du som underviser kan orientere dig i inden gennemførelsen af forløbet:

 

Form og indhold

Eleverne vil i forløbet få en grundlæggende viden om:

 1. Kviklån, love og regler
 2. Værktøjer til vurdering af kviklån
  • ÅOP
  • Samlet tilbagebetalings beløb (herunder kreditomkostninger)
 3. Vurdering af eksempler på kviklån
 4. Behov for at låne penge
 5. Formidling af bearbejdet viden

 

Forløbet er lærerstyret og lægger op til gruppeopgaver. Emnet kan starte med et læreroplæg i form af en PowerPoint med tilhørende arbejdsspørgsmål til gruppearbejdet.

I læreroplægget er der 5 dialogspørgsmål til klassen, for at arbejde med en aftabuisering af at låne penge. Herefter skal eleverne arbejde med begreberne i grupper, så kviklån kan skabe mening for den enkelte elev.

Forløbet kan også gennemføres af en bankrådgiver fra den lokale bank, der fortæller om kviklån. Materialerne kan også her anvendes til inspiration.

 

Tilrettelæggelse

For at tale åbent og ærligt om emnet, er det vigtigt at anvende forskellige spørgemetoder, både i klasserummet og i gruppearbejdet.

Du kan lade dig inspirere af forløbet og justere det, så det giver mening for dig og dine elever. Elever kan med fordel drøfte spørgsmålene med deres bankrådgiver og efterfølgende fortælle om oplevelsen i klassen. 

 

Forløbets opbygning 

1. Introduktion til kviklån
Læreroplæg og klassedrøftelser.
Materiale: PowerPoint (kan bruges som inspiration - og tilrettes efter behov).

 • Fakta om kviklån
 • Link til videoer om kviklån
 • Dialogspørgsmål
 • Eksempel på beregninger af samlede kreditomkostninger
 • ÅOP
 • Statistik om gældsproblemer blandt unge

 

2. Gruppearbejde
Materiale: Elevrettet arbejdsspørgsmål til kvivklån:

 • Hvorfor kan der være brug for et hurtigt lån?
 • Find 3 forskellige tilbud på kviklån på nettet og sammenlign med samlede kreditomkostninger og ÅOP – brug evt. GoogleSheets til kontrol af ÅOP
 • Hvilket af de 3 lån vil I vælge?
 • Hvilke andre løsninger kan der være?
 • Se statistikken og forklar hvorfor I tror, at unge helst bruger kviklån fremfor banklån
 • Med baggrund i jeres drøftelser skal I lave en video om kviklån: I skal lave en nyhed, som videofremlæggelse om kviklån med udgangspunkt i nyhedskriterierne, se eventuelt denne video. Videoen skal have en varighed på 1-2 minutter.

 

Arbejdsspørgsmålene bearbejder kviklån, så eleverne kan anvende begreberne, også i deres private liv. Der er lagt op til, at eleverne producerer en nyhedsvideo til besvarelse af arbejdsspørgsmålene, med udgangspunkt i nyhedskriterierne - derfor kan dette forløb anvendes i samspil med faget dansk.

Det er vigtigt, at du som underviser støtter eleverne undervejs, for at sikre en aftabuisering af behovet for at låne penge.

 

3. Videopræsentationer
Grupperne præsenterer videoproduktioner for resten af klassen. Der gives feedback på form og indhold. Spørgsmål og usikkerheder afklares.
En bankrådgiver kan være inviteret ind til denne fremlæggelse.
Filmen og spørgsmål: ”Tal om din økonomi: Venskabet” kan inddrages, hvis der er ekstra tid.

 

Evaluering

Der er mulighed for løbende evaluering af arbejdsformerne og en særlig opmærksomhed på en åben og ærlig dialog, i gruppearbejdet og på klassen.

Videoproduktionen kan være en mere summativ opsamling på elevernes udbytte.

Forløbet kan afsluttes med følgende spørgsmål, der giver mulighed for refleksion:

 • Var der en åben og ærlig dialog ved klassediskussioner?
 • Var der en åben og ærlig dialog ved gruppediskussionerne?
 • Fik eleverne mulighed for at vurdere forskellige låneeksempler?
 • Hvordan var kvaliteten af nyhedsvideoerne? Fik de nyhedskriterierne med?
 • Hvilke observationer gjorde jeg omkring elevernes problemstillinger omkring deres privatøkonomi?
 • Hvordan kan erfaringerne fra dette forløb bruges fremadrettet, for at styrke elevernes trivsel? 

 

 

 

Viden og inspiration om kviklån

 

Nyhedskriterer

 

 

Kreditering

Jette Vind, Underviser EUD-Business og EUX-Business
Learnmark Horsens

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.