Redskab

Gode råd - til dig der har tosprogede elever i erhvervsuddannelserne

Med dette hæfte kan du få indblik i og viden om et udsnit af de tosprogede elevers udfordringer, håb og behov i erhvervsskolerne.

Hæftet er baseret på samtaler og interviews med 37 erhvervsskoleelever med minoritetsbaggrund fra seks erhvervsskoler. Eleverne har beskrevet deres erfaringer og forventninger til deres undervisere.

Ved at få indblik i elevernes selvforståelse som synlig minoritet, får du større mulighed for at påvirke eleverne og sikre, at eleverne føler sig set og hørt som et helt menneske. En bedre forståelse herfor kan også give dig mulighed for at påvirke eleven positivt. Det er afgørende for at eleverne er motiverede i din undervisning og læring, at han eller hun oplever, at du udviser respekt og tillid.

Hæftet er en opsamling af elevernes oplevelser og gode råd og anvisninger til, hvordan du som underviser kan være med til at skabe en positiv relation gennem en opmærksom kommunikation med dine tosprogede elever. Du finder også direkte inspiration til brug i praksis.

 

Kreditering

Hæftet er udgivet af Ministeriet for børn og undervisnings samt Fastholdelseskaravanen i 2013.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.