Elever fra Ukraine

På denne side kan du finde inspiration til undervisningen af to-sprogede og sårbare elever.

ukraine_links til uvm.dk

Situationen i Ukraine og de mange børn og unge, der er ankommet til Danmark fører helt naturligt til, at der opstår spørgsmål og behov for inspiration og vejledning i forbindelse med, at ukrainske børn, unge og voksne skal undervises i Danmark.

Information om konfliktens indflydelse på børne- og undervisningsområdet

På uvm.dk kan du blandt andet finde:

  • svar på ofte stillede spørgsmål
  • lovgivning, vejledninger og breve fra ministeriet
  • inspiration til, hvordan du kan tale med børn om situationen i Ukraine.

Læs mere på uvm.dk

EU Kommissionen har også samlet information om uddannelse til fordrevne ukrainske forældre, elever, skoler og lærere og rådgivning om integration af fordrevne ukrainske børn i nationale uddannelsessystemer i folderen Support to schoolchildren and teachers (pdf).

Tosprogede elever

I klasser med tosprogede er det vigtigt, at undervisningen tager højde for elevernes sproglige baggrund.

Derudover kan der være brug for at arbejde med kulturforståelse og kulturel brobygning for både to-sprogede elever og lærere. Elever, der ikke har dansk som modersmål,eller som har begrænset ordforråd, kan i høj grad mangle det grundlag, der skal til for at tilegne sig de faglige begreber i undervisningen. Find inspiration til, hvordan man kan skabe rammerne for et systematisk arbejde med at styrke to-sprogede elevers sprog- og læsekompetencer samt kulturforståelse.

Siden er opdateret 01. februar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.