Diagnoser

Antallet af børn og unge med diagnoser er stigende. Der stilles øgede krav og forventninger til underviserne om at kunne imødekomme elevernes individuelle udfordringer, og på samme tid at kunne arbejde med alle elever inden for rammerne af samme fællesskab. For mange kan denne balance være ledsaget af en vis grad af usikkerhed.

Diagnoseområdet er selvsagt mangfoldigt; lige fra angst til ASF, asperger, ADHD og spiseforstyrrelse for blot at nævne et udvalg. Derfor er det naturligvis også umuligt at lave en ”one size fits all” i forhold til undervisning, der også inkluderer unge med en diagnose. Men generelt kendetegnes den inkluderende undervisning i forbindelse med diagnoser af synliggørelse, tydeliggørelse og forudsigelighed. Her kan du få svar på grundlæggende spørgsmål i relation til diagnoser.

Siden er opdateret 20. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.