Redskab

Motivationspædagogik – metoder til at motivere elever i undervisningen

Dette inspirationshæfte indeholder forslag til værktøjer og didakatiske metoder, der skal støtte motivation og engagement hos de elever, der har svært ved at gennemføre den erhvervsfaglige uddannelse, de er begyndt på.

Motivationspædagogik bygger på det princip, at undervisernes indsats med at tilrettelægge, formidle og gennemføre undervisningen er afgørende for, at eleverne får succes i deres uddannelse. Undervisningen skal være så varieret og så spændende, at eleverne ikke ønsker at gå glip af den.

Hæftet rammesætter motivationspædagogik i teori og praksis - og er suppleret med konkrete eksempler fra fem erhvervsskoler.

 

Kreditering

Udgivet af FastholdelsesTaskforce på baggrund af erfaringer fra satspuljeprojektet. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.