Artikel

Ung til ung: Byg bro til uddannelserne på jeres skole

Rollemodeller fra erhvervsuddannelser kan give udskolingselever indblik i uddannelsernes hverdag og muligheder. Få inspiration til arbejdet med jeres egne lokale rollemodeller og nationale rollemodelkorps. 

Unge fra jeres skole eller fra nationale rollemodelkorps kan være med til sætter ord, følelser og ansigt på uddannelsesvalget over for unge i grundskolen. Det kan være med til at introducere erhvervsuddannelserne i øjenhøjde med udskolingseleverne og bruges som alternativ eller supplering til andre introducerende aktiviteter såsom brobygning og åbent hus-arrangementer.

Personlige fortællinger fra unge, der er i gang med en erhvervsuddannelser, kan give udskolingseleverne inspiration til deres uddannelsesvalg og nedbryde fordomme og forestillinger om erhvervsuddannelserne.

Samtidigt kan rollemodeller fra jeres skole, der besøger lokale grundskoler, give grundskoleeleverne et billede af, hvordan hverdagen og det sociale liv foregår på netop jeres skole.

Har I ikke mulighed for at arrangere, at rollemodeller fra jeres skole kommer ud på de lokale grundskoler enten fysisk eller digitalt, så kan I anbefale grundskolerne at kontakte de nationale rollemodelkorps. Det kan eksempelvis være rollemodeller fra Erhvervsuddannelsernes Elevorganisation (EEO). EEO’s rollemodeller kan komme på besøg på grundskoler over hele landet. Rollemodellerne i EEO har fået træning i at holde oplæg for udskolingselever og i at gå i dialog med eleverne og svare på spørgsmål.

Nederst i denne artikel har vi samlet links til forskellige nationale rollemodelsordninger, som I kan henvise til.

 

Gode råd til arbejdet med lokale rollemodeller

Mange erhvervsskoler har erfaringer med at arrangere besøg på grundskoler med unge fra skolen, der fortælle om deres uddannelsesvalg og uddannelse

Hvis jeres skole ikke har erfaringer med brug af rollemodeller, så kan I lade jer inspirere af disse anbefalinger:

 • Rollemodeller skal være unge, der synes, at det er sjovt at lave oplæg for grundskoleelever
 • Rollemodeller skal koordinere deres oplæg med relevante medarbejdere på jeres
 • skole og trænes i at holde oplæg
 • Rollemodellens oplæg skal indeholde faktuelle elementer om uddannelsens opbygning, men også indeholde personlige fortællinger om deres egne overvejelser og interesser på skolen
 • Grundskoleeleverne skal informeres om, at der kommer en ung fra jeres skole på besøg i god tid før, og I skal aftale med grundskolens lærere, hvad oplægget skal handle om. På den måde kan eleverne blive godt forberedt på besøget.
 • Det også vigtigt, at I taler om, hvordan eleverne skal arbejde med rollemodellens oplæg efterfølgende. Skal eleverne for eksempel snakke om uddannelsesvalg og uddannelsesmuligheder efter besøget? Er rollemodelsbesøget en del af et forløb om nogle særlige uddannelser? Disse ting er vigtige at vide for, at rollemodellen kan holde et relevant oplæg for eleverne.

 

Digitalt besøg af rollemodeller

Besøg af rollemodeller kan også foregår digitalt for eksempel via Zoom eller Teams. Det kan være relevant, hvis det ikke er muligt at besøge grundskolen, eller hvis eleverne i grundskolen undervises hjemmefra.

I det digitale besøg inviteres rollemodellen ind i grundskoleklassens digital rum for eksempel på Zoom eller Teams. Her kan rollemodellen dele sin præsentation med klassen, holde oplæg og tage imod spørgsmål på samme måde, som havde det foregået fysisk i et klasselokale.

I kan også anbefale grundskoleklassen at se videoer af unge, der fortæller om deres uddannelser. Det kan være relevant i forbindelse klassens forberedelse til besøget af rollemodellen.

Nederst i denne artikel kan du finde links til forskellige videoer af unge rollemodeller. 

 

Tre nationale rollemodelkorps

Vejen til EUD

”Med personlige fortællinger om deres vej til en erhvervsuddannelse, deres hverdag i skole og oplæring og deres fremtidsmuligheder, udfordrer og nuancerer rollemodellerne elevernes valg af ungdomsuddannelse.”

Læs mere om rollemodeller på Vejentileud.dk

 

Boss-Ladies

”Et besøg er en blanding af refleksionsøvelser og en Boss Ladies-ambassadørs fortælling om, hvorfor hun har valgt en erhvervsuddannelse, de fordomme hun har mødt og de personlige og karrieremuligheder, det har givet.”

Se også inspiration til undervisningsforløb om det kønsopdelte arbejdsmarked på boss-ladies.dk.

 

Lokale rollemodeller

Mange ungdomsuddannelsesinstitutioner har mulighed for at lave aftaler med elever, der kommer på besøg ud på grundskoler for at fortælle om deres ungdomsuddannelse enten for hele klasser eller mindre grupper af elever. Her kan udskolingseleverne stille spørgsmål om, hvordan uddannelsen foregår, og hvordan uddannelsesmiljøet er på den konkrete ungdomsuddannelsesinstitution.

Ønsker du, at årgangen eller klassen får besøg af en lokal rollemodel, så kan du overveje at:

 • Tage fat i den kommunale ungeindsats (KUI) eller kontakte ungdomsuddannelsesinstitutionen direkte og aftale besøget.
 • Få talt med ungdomsuddannelsesinstitutionen om de praktiske forhold for besøget (dato, tid, fysisk/digitalt), og hvad du ønsker, at rollemodellen særligt skal fortælle om.
 • Tale med ungdomsuddannelsesinstitutionen, om det er mulig at lave aftaler med flere rollemodeller, der kan fortælle om flere forskellige uddannelser på ungdomsuddannelsesinstitutionen eller forskellige dele af uddannelsen.
 • Få afklaret, hvilken forberedelse eller træning i at holde oplæg som rollemodellen har inden oplægget, og om rollemodellen har holdt lignende besøg før.
 • Aftale med ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvordan eleverne skal forberede sig i klassen inden besøget, og hvordan klassen skal arbejde med besøget efterfølgende, så rollemodellen med sit oplæg kan understøtte denne.
 • Snakke med ungdomsuddannelsesinstitutionen, om besøget indgår i et undervisningsforløb om uddannelser og arbejdsmarked, eller om der eventuelt foregår et parallelt relevant undervisningsforløb.

 

Videoer med rollemodeller

Et udvalg af links med videoer til brug i undervisningen

Videoer med rollemodeller i industriuddannelser, Hands-on, på Youtube

Se eksempelvis rollemodellerne, der har lavet videoer under overskriften Uddannelse i virkeligheden eller Stræberne.

 

Videoer med rollemodeller fra social- og sundhedsuddannelserne, Social+Sundhed.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.